fbpx

Polityka Prywatności / Obowiązek Informacyjny RODO

Polityka Prywatności / Obowiązek Informacyjny RODO
§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu drpsy.eu, która w szczególności
obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych
wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2[DEFINICJE]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Administrator – Aneta Nowicka

ul. Chodkiewicza 6/10
02-593 Warszawa


Kontakt jest możliwy poprzez:
e-mail: dr@drpsy.eu
2. Serwis – strona internetowa pod adresem https://drpsy.eu oraz wszelkie jej
podstrony,
3. Strony – Administrator i Użytkownik,
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane
osobowe.

§3[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w
treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od
Użytkownika.
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj.
dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

§4[UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA]

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając
stosowną wiadomość do Administratora.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie
danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez
przepisy prawa.

§5[TECHNICZNA OCHRONA DANYCH]

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić
bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym
zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub
dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu
zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi
polskiego prawa.
2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane
osobowe Użytkownika.
3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio
zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko
upoważnione osoby.
4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z
poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6[POLITYKA COOKIES]

1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do
potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,
b. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu,
c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
d. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.

§7[LOGI]

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do
naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
b. czas nadejścia zapytania,
c. czas wysłania odpowiedzi,
d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
g. informacje o przeglądarce użytkownika.
2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów
administrowania Serwisem.
3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być
generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w
postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające
serwis.

§8[KONTAKT]

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania
informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych
osobowych w całości lub w określonej części.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: dr@drpsy.eu

Ikona witryny