Aplikátory

Spóry húb z vatových tampónov sú kľúčovou súčasťou klonovania húb. Tento proces zahŕňa odber spór zo zrelej huby alebo jej klobúka a ich nanesenie na vatový tampón. Tieto spóry, ktoré obsahujú genetický materiál huby, potom vyklíčia do novej huby, keď je pre ňu priaznivé prostredie. Spóry húb z vatových tampónov sú základným nástrojom pri kultivácii mycélií, pretože umožňujú nepretržitú produkciu vysokokvalitného materiálu, ktorý je geneticky identický s ich materskými hubami.

Spóry húb MVP - aplikátor
Aplikátor obsahuje spóry húb MVP

Všetky spóry a growkity, growboxy magických húb predávané DrPsy.eu sú určené len na výskumné účely.
69,00 zł
Aplikátor Shakti-spore
Všetky spóry a growkity, growboxy magických húb predávané spoločnosťou DrPsy.eu sú určené len na výskumné účely.
69,00 zł