Applikatorer

Svampsporer från bomullspinnar är en viktig del av svampkloning. Processen innebär att man tar sporer från en mogen svamp eller dess hätta och applicerar dem på en bomullspinne. Dessa sporer, som innehåller svampens genetiska material, kommer sedan att gro till en ny svamp när miljön är gynnsam för det. Svampsporer från bomullspinnar är ett viktigt verktyg vid mycelodling, eftersom de möjliggör kontinuerlig produktion av högkvalitativt material som är genetiskt identiskt med sina föräldrasvampar.

Svampsporer MVP - applikator
Applikatorn innehåller MVP-svampsporer

Alla sporer och growkits, growboxes av magiska svampar som säljs av DrPsy.eu är endast avsedda för forskningsbruk.
69,00 zł
Applikator för Shakti-spore
Alla sporer och growkits, growboxes av magiska svampar som säljs av DrPsy.eu är endast avsedda för forskningsanvändning.
69,00 zł