Predpisy

Internetový obchod https://drpsy.eu/sk/ funguje:

Najlepšie riešenie Aneta Nowicka ul. Chodkiewicza 6/10 02-593 Varšava zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti Poľskej republiky, ktorý vedie príslušný minister d.s. hospodárstvo. "

Kontakt je možný prostredníctvom:

e-mail: dr@drpsy.eu

§ DEFINÍCIE

1. ZÁKAZNÍK - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá uzavrela alebo má v úmysle uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár na vytvorenie účtu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke obchodu.

Zákazník si môže zvoliť nasledujúce formy platby za objednaný Tovar: V prípade, že si zákazník vyberie z viacerých foriem platby za tovar, môže si vybrať z nasledujúcich možností: platby BLIK, platobná karta, elektronický prevod prostredníctvom externého platobného systému imoje, ktorý prevádzkuje spoločnosť ING Bank Śląski S.A. so sídlom v Katoviciach

Náklady na doručenie sa pohybujú od 19 do 20 GBP a závisia od veľkosti zásielky.

Zákazník si môže zvoliť nasledujúce formy platby za objednaný Tovar: BLIK, platobnou kartou

Platba, elektronický prevod prostredníctvom externého platobného systému imoje, ktorý prevádzkuje spoločnosť ING Bank Śląski S.A. so sídlom v Katoviciach

Na tovar predávaný v obchode sa vzťahuje záruka výrobcu

3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - elektronická služba, interaktívny formulár dostupný na webovej stránke obchodu, ktorý umožňuje uskutočnenie Objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického nákupného košíka a uvedením podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.

4. ÚČET - elektronická služba, súbor prostriedkov v systéme dátovej komunikácie obchodu, označený e-mailovou adresou a heslom poskytnutým zákazníkom, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o objednávkach, ktoré zákazník v obchode zadal.

5. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná spoločnosťou https://drpsy.eu/sk/ prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým zákazníkom, ktorí ju využívajú, automaticky dostávať od poskytovateľa služieb cyklický obsah po sebe nasledujúcich vydaní informačného bulletinu obsahujúceho informácie o produktoch, novinkách a akciách.

6. VÝROBOK - hnuteľná vec dostupná v obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a https://drpsy.eu/sk/

7. OBJEDNÁVKA - prejav vôle zákazníka urobený prostredníctvom objednávkového formulára a zameraný priamo na uzavretie kúpnej zmluvy na výrobok z internetového obchodu.

8. PREDPISY - tieto predpisy internetového obchodu.

9. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod https://drpsy.eu/sk/ je k dispozícii na internetovej adrese: www.https://drpsy.eu/sk/

10. PREDAJNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji Výrobku uzatvorená alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Best Solution Aneta Nowicka (NIP: 5221926106) prostredníctvom internetového obchodu https://drpsy.eu/sk/

11. OBČIANSKY ZÁKONNÍK - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Dz.U. 1964 č. 16, bod 93 v znení neskorších predpisov).

12. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, ZÁKON - Zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Dz.U. 2014 bod 827 v platnom znení)

§ PROCES NÁKUPU

1. Zákazník môže nakupovať tovar prostredníctvom www.https://drpsy.eu/sk/. Na tento účel by mal zákazník pridať jednotlivé Tovary do "nákupného košíka" a následne potvrdiť svoj výber kliknutím na príslušnú možnosť, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://drpsy.eu/sk/.

2. Na webovej stránke www.https://drpsy.eu/sk/ nakupovať môžete ako registrovaný zákazník alebo ako hosť. V prípade, že sa Zákazník zaregistruje v internetovom obchode, uskutoční objednávku prihlásením sa na stránke https://drpsy.eu/sk/, pridaním Tovaru do košíka a potvrdením objednávky. V prípade, že Zákazník nie je v obchode registrovaný, podmienkou odoslania objednávky je pridanie Tovaru do košíka, vyplnenie Objednávkového formulára všetkými požadovanými údajmi potrebnými na odoslanie Tovaru a vykonanie ďalších technických úkonov na základe správ alebo informácií zobrazených Zákazníkovi.

3. Po potvrdení zoznamu vybraného Tovaru by mal Zákazník:

a. uviesť spôsob doručenia

b. uviesť spôsob platby

c. potvrdiť platnosť údajov uvedených pri registrácii, ako aj celkovú cenu Tovaru (náklady na dodanie) kliknutím na tlačidlo "objednávka s povinnosťou platby".

4. Vykonanie úkonov uvedených v odseku 3 písm. c) sa rovná tomu, že zákazník urobí ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar vložený do nákupného košíka za ceny zobrazené systémom, uvedené náklady na doručenie atď.

5. Predloženie ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy sa nerovná jej prijatiu. Obchod si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky zo závažných dôvodov, o ktorých bezodkladne informuje zákazníka, najmä ak sa z dôvodov nezávislých od vôle obchodu ukáže, že nie je možné alebo je značne sťažené plnenie zmluvy v súlade s predloženým návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

6. Hneď ako zákazník predloží ponuku v súlade s bodom 3 c, zákazníkovi sa zašle e-mailom na adresu, ktorú uviedol počas registrácie alebo procesu objednávky, správa s písomným potvrdením podmienok predloženej ponuky (objednávky).

7. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a https://drpsy.eu/sk/ dochádza v okamihu, keď obchod prijme vopred prijatú ponuku (objednávku) - formou správy zaslanej e-mailom na adresu uvedenú pri registrácii používateľského účtu v internetovom obchode.

§ CENA

1. Ceny na webovej stránke sú uvedené v poľských zlotých (PLN) alebo v eurách (EUR).

2. Ceny uvedené na webovej stránke sú ceny brutto.

3. K cene Tovaru je potrebné pripočítať prepravné náklady, ktorých výška závisí od miesta a formy doručenia.

4. Cena uvedená na webovej stránke v čase zadania objednávky je konečná a pre zákazníka záväzná. Po odoslaní objednávky sa cena objednaného tovaru nemení bez ohľadu na zmeny cien zavedené Obchodom alebo spustené propagačné či predajné akcie.

5. https://drpsy.eu/sk/ si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v internetovom obchode, na uvedenie nového tovaru do predaja, na vykonanie a zrušenie propagačných akcií na webovej stránke obchodu alebo na ich zmeny v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov.

§ PLATBA

1. Obchod umožňuje tieto spôsoby platby:

a. prevod na bankový účet (preddavková platba)

b. platba kryptomenami prostredníctvom Coingate.com

2. Zákazník by mal v objednávkovom formulári uviesť zvolený spôsob platby.

3. Dotpay.co.uk umožňuje platiť kreditnou kartou alebo rýchlym online prevodom. Pri výbere tejto možnosti platby je zákazník automaticky presmerovaný do systému Dotpay.pl. Pri platbe online prevodom sa po výbere banky musíte prihlásiť pomocou svojich prístupových údajov do internetového bankovníctva a platbu potvrdiť.

4. Služba Coingate.com umožňuje uskutočňovať platby pomocou kryptomien. Pri výbere tejto možnosti platby je zákazník automaticky presmerovaný do systému Coingate, kde mu bude vygenerovaná jedinečná adresa peňaženky na platbu.

5. Platba bankovým prevodom sa uskutočňuje na základe preddavkovej platby (ako platba vopred) Zákazník dostane v e-maile s potvrdením objednávky aj údaje o bankovom účte a názve prevodu (číslo objednávky)

6. V prípade platby cez Dotpay.pl alebo Coingate.com platba by mala byť vykonaná v čase zadania objednávky a v prípade platby bankovým prevodom do 7 pracovných dní od prijatia správy o potvrdení objednávky.

7. Pri výbere niektorého zo spôsobov platby znáša zákazník súvisiace náklady. Tieto náklady zahŕňajú najmä poplatky a provízie, ktoré obchod účtuje banke alebo poskytovateľovi platobných služieb.

8. V prípade omeškania platby zo strany zákazníka, ktoré presiahne 7 pracovných dní od prijatia objednávky obchodom, má https://drpsy.eu/sk/ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

§ DORUČENIE

1. https://drpsy.eu/sk/ pristúpi k realizácii objednávky Zákazníka ihneď po uznaní platby za Tovar prostredníctvom oznámenia z platobného systému (v prípade Dotpay.pl alebo Coingate.com) alebo prijatie dlžnej sumy na jeho bankový účet (v prípade platby bankovým prevodom).

2. Spôsob doručenia a adresu, na ktorú bude tovar doručený, by mal zákazník uviesť v objednávkovom formulári.

3. Možné spôsoby doručenia v rámci Poľska sú:

a) Balíkomaty InPost

4. Možné spôsoby doručenia v rámci Európy sú:

a) kuriér DPD

5. Náklady na doručenie závisia od zvoleného spôsobu doručenia a miesta odoslania. Zákazník bude informovaný o nákladoch na dodanie príslušného Tovaru pred odoslaním objednávky

6. Čas dodania objednávky je súčtom času odovzdania zásielky dodávateľovi a času dodania zásielky dodávateľom. Obchod sa zaväzuje odovzdať Tovar dodávateľovi najneskôr do 3 dní od prijatia platby.

7. Ak sa z technických alebo logistických dôvodov dodanie tovaru uskutoční vo viacerých etapách, zákazník zaplatí za dodanie len raz.

§ VÝMENY, VRÁTENIA, REKLAMÁCIE

Právo podať sťažnosť sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu zmluvy zrejmé, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.

1. Zákazník, ktorý nakupuje ako spotrebiteľ (t. j. ako fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar na nepodnikateľské účely) a ktorý uzavrel zmluvu na diaľku prostredníctvom https://drpsy.eu/sk/, môže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu písomným vyhlásením do štrnástich dní odo dňa doručenia tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, s výhradou odseku 5.

2. Ak sa uplatní 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci/kupujúci

3. Kupujúci má právo písomne odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy na základe zákona z 30. mája 2014. (Dz.U. 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov) V prípade písomného odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar do štrnástich dní. Uvedené právo sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti

4. Ak sa uplatní 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci

Po odoslaní neakceptujeme vrátenie výrobkov Growkit vzhľadom na povahu výrobku (výrobok podliehajúci skaze) - článok 38 ods. 4 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014

2. V prípade zmluvy zahŕňajúcej viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, po častiach alebo po častiach - lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie štrnásť dní po tom, čo zákazník prevzal poslednú z položiek.

3. Na dodržanie lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 stačí zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodu pred uplynutím lehoty.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy na Tovar sa uskutoční jednoznačným vyhlásením Zákazníka v obchode. Takéto vyhlásenie môže byť urobené na formulári, nie je však povinné.

5. Obchod neprijíma vrátenie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť z hygienických dôvodov (najmä mycélium, spóry).

6. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji Tovaru zo strany Zákazníka:

a. Zákazník by mal zaslať tovar späť na adresu https://drpsy.eu/sk/ bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak Zákazník zašle Tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Zákazník.

b. https://drpsy.eu/sk/ vráti Zákazníkovi všetky platby prijaté od Zákazníka, s výnimkou nákladov na doručenie Tovaru, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia Tovaru od Zákazníka alebo dokladu o jeho vrátení

c. https://drpsy.eu/sk/ uhradí Zákazníkovi náklady na doručenie Tovaru, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu spôsobu doručenia

d. https://drpsy.eu/sk/ vráti platbu s použitím rovnakých platobných prostriedkov, ktoré zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom. V každom prípade Zákazníkovi v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky.

7. https://drpsy.eu/sk/ môže zadržať úhradu, kým nedostane Tovar alebo kým neposkytne obchodu dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

8. Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru iným spôsobom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

9. Uvedené právo na odstúpenie od zmluvy sa zákazníkovi nepriznáva v súvislosti so zmluvami uvedenými v článku 38 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Dz.U. 2014, položka 827), vrátane zmlúv, v ktorých je predmetom plnenia nerepasovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo určená na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa.

10. Obchod je povinný poskytnúť zákazníkovi tovar bez vád.

11. Obchod zodpovedá zákazníkovi, ak má predaný tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka za vady).

12. Ak Zákazník uplatní svoje právo na reklamáciu, môže vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho späť spolu s reklamovaným Tovarom a podľa možnosti aj s dokladom o kúpe

13. Vo formulári sťažnosti zákazník uvedie m.in. ich očakávania, ako sa budú plniť záväzky https://drpsy.eu/sk/

14. Možné spôsoby riešenia sťažnosti sú:

a. výmena tovaru za nový,

b. zníženie ceny,

c. odstúpenie od zmluvy

15. Čas potrebný na vybavenie sťažnosti vrátane oznámenia zákazníkovi je 14 dní od podania sťažnosti. V prípade opravy môže byť tento čas dlhší v závislosti od typu nahlásenej nezhody.

16. Dôvodom reklamácie môže byť najmä dodanie iného Tovaru, ako bol objednaný, nesprávne vyplnenie objednávky alebo dodanie nesprávneho počtu Tovaru.

17. V prípade posúdenia reklamácie v prospech Zákazníka náklady na výmenu alebo opravu Tovaru znáša https://drpsy.eu/sk/

18. V prípade nároku na vrátenie peňazí v prospech zákazníka sa vrátenie peňazí uskutoční s použitím rovnakého platobného prostriedku, ktorý zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom. V každom prípade Zákazníkovi v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky.

19. V prípade posúdenia reklamácie v prospech Zákazníka https://drpsy.eu/sk/ uhradí aj náklady na doručenie Tovaru v rámci reklamačného konania, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu spôsobu doručenia.

20. Ak reklamácia nie je vybavená v súlade s prianím zákazníka, zákazník má právo podať odvolanie k reklamácii.

21. https://drpsy.eu/sk/ informuje zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti využiť mimosúdne postupy pri vybavovaní sťažností a uplatňovaní nárokov. Pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách alebo na webových stránkach subjektov oprávnených riešiť spory mimosúdnou cestou. Môžu to byť najmä spotrebiteľskí ombudsmani alebo vojvodské inšpektoráty obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam je k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na tejto adrese http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Obchod informuje, že na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozícii platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR).

23.ZMLUVY UZATVORENÉ S OBCHODNÍKMI, KTORÍ OBSTARÁVAJÚ NA PROFESIONÁLNE ÚČELY]

Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú len na zmluvy uzavreté so zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi a ktorí si objednávajú tovar na profesionálne účely.

Podanie objednávky v mene právnickej osoby alebo organizačnej zložky bez právnej subjektivity sa rovná vyhláseniu, že osoba podávajúca objednávku je oprávnená zastupovať subjekt, v mene ktorého sa objednávka podáva

umiestnené. Zadanie objednávky bez príslušného povolenia bude mať za následok zodpovednosť osoby, ktorá objednávku zadala, za akúkoľvek vzniknutú škodu.

Obchodník je povinný skontrolovať zásielku, ktorá mu bola doručená prostredníctvom dopravcu, obvyklým spôsobom a v prípade akejkoľvek vady alebo poškodenia výrobku je povinný urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby zistil zodpovednosť dopravcu.

Obchodník stráca svoje práva zo záruky, ak nepreskúmal tovar v čase a spôsobom obvyklým pre tovar tohto druhu a neoznámil predávajúcemu vadu ihneď, alebo ak sa vada prejavila až neskôr, ak ju neoznámil predávajúcemu ihneď po jej zistení.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s obchodníkom do 14 dní od jej uzavretia bez udania dôvodu.

Akékoľvek spory vyplývajúce z plnenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a podnikateľom bude riešiť súd príslušný podľa sídla predávajúceho. Rozhodným právom je poľské právo.

24. Všetky informácie, popisy, články a príspevky na našej webovej stránke slúžia len na vzdelávacie účely a v žiadnom prípade nepodporujeme porušovanie zákona.

Informácie o pestovaní neposkytujeme. Odmietame predávať produkty na pestovanie. Informujeme vás, že pestovanie je nezákonné. Nenesieme zodpovednosť za nezákonné používanie našich výrobkov.