Predpisi

Spletna trgovina https://drpsy.eu/si/ deluje:

Najboljša rešitev Aneta Nowicka ul. Chodkiewicza 6/10 02-593 Varšava vpisana v centralni register in informacije o poslovnih dejavnostih Republike Poljske, ki ga vodi pristojni minister d.s. gospodarstvo. "

Stik je mogoč prek:

e-pošta: dr@drpsy.eu

§ DEFINICIJE

1. NAROČNIK - fizična oseba s polno pravno in poslovno sposobnostjo, v primerih, ki jih določa splošno veljavna zakonodaja, pa tudi fizična oseba z omejeno pravno in poslovno sposobnostjo, ki je s prodajalcem sklenila ali namerava skleniti prodajno pogodbo.

2. REGISTRACIJSKI OBRAZEC - obrazec, ki je na voljo na spletnem mestu trgovine za ustvarjanje računa.

Kupec lahko izbere naslednje oblike plačila za naročeno blago: Plačila BLIK, plačilna kartica, elektronsko nakazilo prek zunanjega plačilnega sistema imoje, ki ga upravlja družba ING Bank Śląski S.A. s sedežem v Katovicah

Stroški dostave znašajo od 19 do 20 funtov in so odvisni od velikosti pošiljke.

Stranka lahko izbere naslednje oblike plačila za naročeno blago: BLIK, kartico

Plačilo, elektronski prenos prek zunanjega plačilnega sistema imoje, ki ga upravlja družba ING Bank Śląski S.A. s sedežem v Katovicah

Za blago, ki se prodaja v trgovini, velja garancija proizvajalca

3. NAROČILNICA - elektronska storitev, interaktivni obrazec, ki je na voljo na spletni strani trgovine in omogoča oddajo naročila, zlasti z dodajanjem izdelkov v elektronsko košarico in določitvijo pogojev prodajne pogodbe, vključno z načinom dostave in plačila.

4. RAČUN - elektronska storitev, sklop virov v sistemu za prenos podatkov trgovine, označen z e-poštnim naslovom in geslom, ki ju zagotovi kupec, v katerem so shranjeni podatki, ki jih posreduje kupec, in informacije o naročilih, ki jih je oddal v trgovini.

5. NEWSLETTER - Elektronska storitev, elektronska distribucijska storitev, ki jo https://drpsy.eu/si/ zagotavlja prek e-pošte in omogoča vsem strankam, ki jo uporabljajo, da od ponudnika storitev samodejno prejemajo ciklično vsebino zaporednih izdaj glasila, ki vsebuje informacije o izdelkih, novicah in promocijah.

6. IZDELEK - premičnina, ki je na voljo v trgovini in je predmet prodajne pogodbe med stranko in https://drpsy.eu/si/

7. NAROČILO - strankina izjava o nameri, ki jo poda prek obrazca za naročilo in je namenjena neposredni sklenitvi prodajne pogodbe za izdelek iz spletne trgovine.

8. PRAVILA - ta pravila spletne trgovine.

9. INTERNETNA TRGOVINA - https://drpsy.eu/si/ spletna trgovina je na voljo na spletnem naslovu: www.https://drpsy.eu/si/

10. PRODAJNA POGODBA - pogodba o prodaji izdelka, sklenjena ali sklenjena med kupcem in Best Solution Aneta Nowicka (NIP: 5221926106) prek spletne trgovine https://drpsy.eu/si/

11. Civilni zakonik - Zakon o civilnem zakoniku z dne 23. aprila 1964 (Dz.U. 1964, št. 16, točka 93, s spremembami).

12. ZAKON O PRAVICAH POTROŠNIKOV - Zakon z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov (Dz.U. 2014, točka 827, kakor je bila spremenjena)

§ POSTOPEK NAKUPA

1. Kupec lahko kupi blago prek www.https://drpsy.eu/si/. V ta namen mora kupec posamezno blago dodati v "nakupovalno košarico" in nato potrditi svojo izbiro s klikom na ustrezno možnost, ki je na voljo na spletni strani https://drpsy.eu/si/.

2. Na spletnem mestu www.https://drpsy.eu/si/ kupujete lahko kot registrirana stranka ali kot gost. Če se kupec registrira v spletni trgovini, se naročilo odda tako, da se prijavi na https://drpsy.eu/si/, doda blago v košarico in potrdi naročilo. Če Stranka ni registrirana v spletni trgovini, je pogoj za oddajo naročila dodajanje Blaga v košarico, izpolnitev obrazca za naročilo z vsemi zahtevanimi podatki, potrebnimi za odpremo Blaga, in izvedba drugih tehničnih dejanj na podlagi sporočil ali informacij, ki se prikazujejo Stranki.

3. Po potrditvi seznama izbranega blaga mora kupec:

a. določi način dostave

b. določi način plačila

c. s klikom na gumb "Naroči z obveznostjo plačila" potrdite veljavnost podatkov, ki ste jih navedli ob registraciji, in skupno ceno blaga (stroški dostave).

4. Izvedba dejanj iz oddelka 3(c) pomeni, da stranka ponudi sklenitev prodajne pogodbe za blago v nakupovalni košarici po cenah, ki jih prikazuje sistem, z navedenimi stroški dostave itd.

5. Predložitev ponudbe za sklenitev kupoprodajne pogodbe ni enaka njenemu sprejetju. Trgovina si pridržuje pravico zavrniti izvedbo naročila iz pomembnih razlogov, o katerih nemudoma obvesti kupca, zlasti kadar se iz razlogov, na katere trgovina ne more vplivati, izkaže, da je nemogoče ali bistveno oteženo izpolniti pogodbo v skladu s predloženo ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe.

6. Takoj ko stranka odda ponudbo v skladu z oddelkom 3 c, se ji na naslov, ki ga je navedla med registracijo ali postopkom naročila, po elektronski pošti pošlje sporočilo s pisno potrditvijo pogojev predložene ponudbe (naročila).

7. Do sklenitve prodajne pogodbe med kupcem in https://drpsy.eu/si/ pride v trenutku, ko trgovina sprejme predhodno prejeto ponudbo (naročilo) - v obliki sporočila, poslanega po elektronski pošti na naslov, ki ga je kupec navedel ob registraciji uporabniškega računa spletne trgovine.

§ CENA

1. Cene na spletni strani so navedene v poljskih zlotih (PLN) ali evrih (EUR).

2. Cene na spletni strani so bruto cene.

3. Stroške dostave je treba prišteti k ceni Blaga, njihov znesek pa je odvisen od izbranega kraja in oblike dostave.

4. Cena, ki je ob oddaji naročila navedena na spletni strani, je končna cena, ki je za stranko zavezujoča. Po oddaji naročila se cena naročenega blaga ne bo spremenila, ne glede na spremembe cen, ki jih uvede trgovina, ali promocijske ali prodajne akcije.

5. https://drpsy.eu/si/ si pridržuje pravico do spremembe cen blaga v spletni trgovini, uvedbe novega blaga v prodajo, izvedbe in preklica promocijskih akcij na spletni strani trgovine ali do sprememb v skladu z določbami civilnega zakonika in drugih pravnih predpisov.

§ PLAČILO

1. Trgovina omogoča naslednje načine plačila:

a. nakazilo na bančni račun (predplačilo)

b. plačilo s kriptovalutami prek Coingate.com

2. Stranka mora izbrani način plačila navesti v obrazcu za naročilo.

3. Dotpay.co.uk omogoča plačilo s kreditno kartico ali hitrim spletnim nakazilom. Ob izbiri te možnosti plačila je stranka samodejno preusmerjena v sistem Dotpay.pl. Pri plačilu s spletnim nakazilom se morate po izbiri banke prijaviti s podatki za dostop do spletnega bančništva in potrditi plačilo.

4. Storitev Coingate.com omogoča plačevanje s kriptovalutami. Z izbiro te možnosti plačila je stranka samodejno preusmerjena v sistem Coingate, kjer se ji ustvari edinstven naslov denarnice za plačilo.

5. Plačilo z bančnim nakazilom poteka na podlagi predplačila (kot predplačilo) Stranka v elektronskem sporočilu s potrditvijo naročila prejme tudi podatke o bančnem računu in naslovu nakazila (številka naloga)

6. V primeru plačila prek portala Dotpay.pl ali Coingate.com plačilo je treba opraviti ob oddaji naročila, v primeru plačila z bančnim nakazilom pa v 7 delovnih dneh po prejemu sporočila o potrditvi naročila.

7. Pri izbiri katerega koli načina plačila nosi povezane stroške stranka. Ti stroški vključujejo zlasti provizije in nadomestila, ki jih trgovini zaračuna banka ali ponudnik plačil.

8. Če kupec zamuja s plačilom več kot 7 delovnih dni od sprejema naročila v trgovini, ima https://drpsy.eu/si/ pravico odstopiti od prodajne pogodbe.

§ DOSTAVA

1. https://drpsy.eu/si/ bo nadaljeval z izvedbo naročila stranke takoj po tem, ko bo plačilo za blago priznano z obvestilom plačilnega sistema (v primeru Dotpay.pl ali Coingate.com) ali prejem dolgovanega zneska na njegov bančni račun (v primeru plačila z bančnim nakazilom).

2. Način dostave in naslov, na katerega bo opravljena, mora kupec navesti na obrazcu za naročilo.

3. Možni načini dostave na Poljskem so:

a) avtomati za pakete InPost

4. Možni načini dostave v Evropi so:

a) kurirska služba DPD

5. Stroški dostave so odvisni od izbranega načina dostave in kraja odpreme. Stranka je o stroških dostave zadevnega blaga obveščena pred oddajo naročila

6. Čas dostave naročila je vsota časa prenosa pošiljke k dobavitelju in časa dostave pošiljke s strani dobavitelja. Trgovina se zavezuje, da bo blago izročila dobavitelju najpozneje v 3 dneh po prejemu plačila.

7. Če se zaradi tehničnih ali logističnih razlogov dobava blaga izvede v več fazah, se dobava zaračuna samo enkrat.

§ IZMENJAVE, VRAČILA, PRITOŽBE

Pravica do pritožbe velja tudi za fizično osebo, ki sklene pogodbo, neposredno povezano z njeno poslovno dejavnostjo, če je iz vsebine pogodbe razvidno, da za to osebo nima poklicne narave, kar izhaja zlasti iz predmeta njene poslovne dejavnosti, ki je na voljo na podlagi določb o centralnem registru in informacij o poslovnih dejavnostih.

1. Kupec, ki kupuje kot potrošnik (tj. kot fizična oseba, ki kupuje blago za neposlovne namene) in je sklenil pogodbo na daljavo prek portala https://drpsy.eu/si/, lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga s pisno izjavo v štirinajstih dneh od datuma dobave blaga, ki je predmet pogodbe, ob upoštevanju odstavka 5.

2. Če se uveljavlja 14-dnevna pravica do odstopa od pogodbe, stroške vračila blaga nosi prodajalec/kupec

3. Kupec ima na podlagi zakona z dne 30. maja 2014 pravico pisno odstopiti od sklenjene pogodbe brez navedbe razloga v štirinajstih dneh od datuma sklenitve pogodbe. (Dz.U. 2014, točka 827 s spremembami) V primeru pisnega odstopa od pogodbe mora kupec blago vrniti v štirinajstih dneh. Navedena pravica velja tudi za fizično osebo, ki sklene pogodbo, ki je neposredno povezana z njeno poslovno dejavnostjo, če iz vsebine te pogodbe izhaja, da za to osebo nima poklicne narave, ki izhaja zlasti iz predmeta njene poslovne dejavnosti, ki je na voljo na podlagi določb o centralnem registru in podatkov o poslovni dejavnosti

4. Če je uveljavljena 14-dnevna pravica do odstopa od pogodbe, stroške vračila blaga nosi kupec

Po odpremi izdelkov Growkit zaradi narave izdelka (pokvarljiv izdelek) ne sprejemamo nazaj - člen 38(4) Zakona o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014

2. V primeru pogodbe, ki vključuje več predmetov, ki se dobavljajo ločeno, v obrokih ali delih, se rok za odstop od pogodbe izteče štirinajst dni po tem, ko je stranka prevzela zadnjega od predmetov.

3. Za spoštovanje rokov iz odstavkov 1 in 2 zadostuje, da se obvestilo o odstopu od pogodbe pošlje trgovini pred iztekom roka.

4. Odstop od pogodbe o prodaji blaga se izvede z nedvoumno izjavo, ki jo kupec poda v trgovini. Takšna izjava je lahko podana na obrazcu, vendar ni obvezna.

5. Trgovina ne sprejema vračil pokvarljivega blaga in blaga, ki iz higienskih razlogov zahteva posebno pozornost (zlasti micelij, spore).

6. V primeru odstopa od pogodbe o prodaji blaga s strani kupca:

a. Kupec mora blago vrniti podjetju https://drpsy.eu/si/ takoj, najpozneje pa v 14 dneh od dneva, ko je odstopil od pogodbe. Rok je upoštevan, če kupec pošlje blago nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila Blaga nosi stranka.

b. https://drpsy.eu/si/ kupcu vrne vsa plačila, ki jih je prejel od kupca, razen stroškov dostave blaga, in sicer takoj, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od datuma prejema blaga od kupca ali dokazila o njegovi vrnitvi

c. https://drpsy.eu/si/ bo kupcu povrnil stroške dostave blaga, ki so enakovredni najcenejšemu načinu dostave

d. https://drpsy.eu/si/ bo vrnil plačilo z istimi plačilnimi sredstvi, ki jih je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če se stranka izrecno strinja drugače. V vsakem primeru Stranka v zvezi s tem vračilom ne bo imela nobenih stroškov.

7. https://drpsy.eu/si/ lahko zadrži povračilo, dokler ne prejme blaga ali dokler trgovini ne predloži dokazila o vračilu blaga, karkoli se zgodi prej.

8. Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica uporabe blaga na način, ki ni potreben za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja blaga.

9. Navedena pravica do odstopa od pogodbe se stranki ne prizna v zvezi s pogodbami iz 38. člena Zakona o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014 (Dz.U. 2014, točka 827), vključno s pogodbami, pri katerih je predmet izpolnitve nerfabriciran predmet, izdelan po specifikacijah potrošnika ali namenjen izpolnjevanju potrošnikovih osebnih potreb.

10. Trgovina je dolžna kupcu zagotoviti blago brez napak.

11. Trgovina odgovarja kupcu, če ima prodano blago fizično ali pravno napako (garancija za napake).

12. Če kupec uveljavlja pravico do pritožbe, lahko izpolni obrazec za pritožbo in ga pošlje nazaj skupaj z reklamiranim blagom in, če je mogoče, z dokazilom o nakupu

13. Stranka v obrazcu za pritožbo navede m.in. njihova pričakovanja o tem, kako se bodo izvajale zaveze https://drpsy.eu/si/

14. Možni načini obravnave pritožbe so:

a. zamenjava blaga z novim,

b. znižanje cene,

c. odstop od pogodbe

15. Rok za obravnavo pritožbe, vključno z obvestilom stranki, je 14 dni od vložitve pritožbe. V primeru popravila je ta čas lahko daljši, odvisno od vrste sporočene neskladnosti.

16. Razlogi za pritožbo so lahko zlasti dobava drugačnega blaga od naročenega, nepravilna izvedba naročila ali dobava napačnega števila blaga.

17. V primeru obravnave pritožbe v korist kupca stroške zamenjave ali popravila blaga krije https://drpsy.eu/si/

18. V primeru zahtevka za vračilo v korist stranke bo vračilo izvedeno z istim plačilnim sredstvom, ki ga je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če se stranka izrecno strinja drugače. V vsakem primeru stranka v zvezi s tem vračilom ne bo imela nobenih stroškov.

19. V primeru obravnave pritožbe v korist kupca https://drpsy.eu/si/ povrne tudi stroške dostave blaga v postopku pritožbe, ki so enakovredni najcenejšemu načinu dostave.

20. Če pritožba ni obravnavana v skladu z željami stranke, ima stranka pravico vložiti pritožbo na pritožbo.

21. https://drpsy.eu/si/ stranko, ki je potrošnik, obvesti o možnosti uporabe izvensodnih postopkov za obravnavo pritožb in uveljavljanje zahtevkov. Pravila za dostop do teh postopkov so na voljo v pisarnah ali na spletnih straneh subjektov, pooblaščenih za izvensodno reševanje sporov. To so lahko zlasti potrošniški varuhi človekovih pravic ali vojvodski inšpektorati trgovinske inšpekcije, katerih seznam je na voljo na spletni strani Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov na naslednjem naslovu http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Trgovina sporoča, da je na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na voljo je platforma za spletno reševanje sporov med potrošniki in trgovci na ravni EU (platforma ODR).

23.POGODBE, SKLENJENE S TRGOVCI, KI NABAVLJAJO ZA POKLICNE NAMENE]

Določbe tega odstavka se uporabljajo samo za pogodbe, sklenjene s strankami, ki so podjetniki in naročajo v poklicne namene.

Oddaja naročila v imenu pravne osebe ali organizacijske enote brez pravne osebnosti pomeni izjavo, da je oseba, ki oddaja naročilo, pooblaščena za zastopanje subjekta, v imenu katerega oddaja naročilo

postavljen. Za morebitno nastalo škodo je odgovorna oseba, ki je oddala naročilo brez ustreznega dovoljenja.

Trgovec je dolžan pregledati pošiljko, ki mu jo dostavi prevoznik, na običajen način in v primeru kakršne koli napake ali poškodbe izdelka storiti vse, kar je v njegovi moči, da ugotovi odgovornost prevoznika.

Trgovec izgubi pravico do garancije, če blaga ni pregledal v času in na način, ki sta običajna za blago te vrste, in prodajalca ni takoj obvestil o napaki ali, če je napaka postala očitna šele pozneje, če prodajalca ni obvestil takoj, ko jo je odkril.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe s trgovcem brez navedbe razlogov odpove pogodbo, sklenjeno s trgovcem.

Morebitne spore, ki izhajajo iz izvajanja pogodbe, sklenjene med prodajalcem in podjetnikom, rešuje sodišče, pristojno za sedež prodajalca. Veljavno pravo je poljsko pravo.

24. Vse informacije, opisi, članki in objave na našem spletnem mestu so namenjeni izključno izobraževanju in nikakor ne spodbujajo ali podpirajo kršitev zakona.

Informacij o gojenju ne zagotavljamo. Zavračamo prodajo izdelkov za gojenje. Obveščamo vas, da je gojenje nezakonito. Za nezakonito uporabo naših izdelkov nismo odgovorni.