Reglement

De https://drpsy.eu/nl/ online shop is actief:

Beste oplossing Aneta Nowicka ul. Chodkiewicza 6/10 02-593 Warschau, opgenomen in het centraal register en informatie inzake bedrijfsactiviteiten van de Republiek Polen, uitgevoerd door de bevoegde minister d.s. economie. "

Contact is mogelijk via:

e-mail: dr@drpsy.eu

§ DEFINITIES

1. KLANT - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in gevallen voorzien door algemeen toepasselijke wetgeving ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid, die een Verkoopovereenkomst heeft gesloten of van plan is te sluiten met de Verkoper.

2. REGISTRATIEFORMULIER - een formulier dat beschikbaar is op de website van de winkel om een account aan te maken.

De klant kan kiezen uit de volgende vormen van betaling voor de bestelde goederen: BLIK-betalingen, betaalkaart, elektronische overschrijving via het externe betalingssysteem imoje, beheerd door de ING Bank Śląski S.A. gevestigd in Katowice

De verzendkosten variëren van £ 19 tot £ 20 en zijn afhankelijk van de grootte van de zending.

De Klant kan kiezen uit de volgende vormen van betaling voor de bestelde Goederen: BLIK betalingen, kaart

Betaling, elektronische overboeking via een extern betalingssysteem imoje, beheerd door ING Bank Śląski S.A. gevestigd in Katowice

Goederen die in de Shop worden verkocht, vallen onder de garantie van de fabrikant

3. BESTELFORMULIER - een elektronische dienst, een interactief formulier dat beschikbaar is op de website van de winkel en waarmee een Bestelling kan worden geplaatst, met name door Producten toe te voegen aan een elektronisch winkelwagentje en de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, inclusief de wijze van levering en betaling.

4. ACCOUNT - Elektronische dienst, een reeks middelen in het datacommunicatiesysteem van de winkel, gemarkeerd met een e-mailadres en een wachtwoord verstrekt door de Klant, waarin de door de Klant verstrekte gegevens en informatie over Bestellingen die door hem/haar in de winkel zijn geplaatst, worden opgeslagen.

5. NEWSLETTER - Elektronische dienst, een elektronische distributiedienst die wordt aangeboden door https://drpsy.eu/nl/ via e-mail, waarmee alle klanten die er gebruik van maken automatisch de cyclische inhoud van opeenvolgende edities van een nieuwsbrief met informatie over Producten, nieuws en promoties kunnen ontvangen van de Dienstverlener.

6. PRODUCT - een in de winkel verkrijgbaar roerend goed dat het onderwerp is van een Koopovereenkomst tussen de Klant en https://drpsy.eu/nl/

7. BESTELLING - De intentieverklaring van de Klant die via het Bestelformulier wordt gemaakt en rechtstreeks gericht is op het sluiten van een Koopovereenkomst voor een Product uit de online shop.

8. REGLEMENT - dit reglement van de Online Shop.

9. INTERNETWINKEL - https://drpsy.eu/nl/ online winkel beschikbaar op het internetadres: www.https://drpsy.eu/nl/

10. KOOPOVEREENKOMST - een verkoopcontract van een Product dat is gesloten of aangegaan tussen de Klant en Best Solution Aneta Nowicka (NIP: 5221926106) via de internetwinkel https://drpsy.eu/nl/

11. CIVIL CODE - het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Dz.U. 1964, nr. 16, item 93 zoals gewijzigd).

12. CONSUMER RIGHTS ACT, ACT - Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Dz.U. 2014 punt 827, als gewijzigd)

§ HET AANKOOPPROCES

1. De klant kan goederen kopen via de www.https://drpsy.eu/nl/. Hiertoe moet de Klant de individuele Goederen toevoegen aan het "winkelmandje" en vervolgens zijn/haar keuze bevestigen door te klikken op de desbetreffende optie die beschikbaar is op de website https://drpsy.eu/nl/.

2. Op de website www.https://drpsy.eu/nl/ het is mogelijk om aankopen te doen als geregistreerde Klant of als Gast. Indien de Klant zich registreert in de online shop, vindt het plaatsen van een bestelling plaats door in te loggen op https://drpsy.eu/nl/, de Goederen toe te voegen aan het winkelmandje en de bestelling te bevestigen. Als de Klant zich niet heeft geregistreerd bij de webwinkel, bestaat de voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling uit het toevoegen van de Goederen aan het winkelmandje, het invullen van het Bestelformulier met alle vereiste gegevens die nodig zijn voor de verzending van de Goederen en het uitvoeren van andere technische handelingen op basis van de berichten of informatie die aan de Klant worden getoond.

3. Na bevestiging van de lijst met geselecteerde Goederen dient de Klant:

a. de leveringsmethode specificeren

b. de betalingswijze specificeren

c. de geldigheid van de gegevens die zijn verstrekt tijdens de registratie bevestigen, evenals de totale prijs van de Goederen (leveringskosten) door te klikken op de knop "bestellen met betalingsverplichting".

4. Het uitvoeren van de handelingen waarnaar wordt verwezen in artikel 3(c) staat gelijk aan het aanbod van de Klant om een koopcontract af te sluiten voor de goederen die in het winkelwagentje zijn geplaatst, tegen de prijzen die door het systeem worden weergegeven, de leveringskosten die worden vermeld, enz.

5. Het indienen van een aanbod tot het sluiten van een verkoopovereenkomst staat niet gelijk met de aanvaarding ervan. De winkel behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren om gewichtige redenen waarvan hij de klant onmiddellijk op de hoogte zal brengen, in het bijzonder wanneer het om redenen buiten de wil van de winkel onmogelijk of aanzienlijk bemoeilijkt blijkt om het contract uit te voeren in overeenstemming met het voorgelegde aanbod tot het sluiten van een verkoopovereenkomst.

6. Zodra de Klant een aanbod heeft gedaan in overeenstemming met artikel 3 c, wordt per e-mail een bericht naar de Klant gestuurd naar het adres dat de Klant tijdens de registratie of het bestelproces heeft opgegeven, met een schriftelijke bevestiging van de voorwaarden van het gedane aanbod (bestelling).

7. De verkoopovereenkomst tussen de Klant en https://drpsy.eu/nl/ komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Winkel van een eerder ontvangen aanbod (bestelling) - in de vorm van een bericht dat per e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens de registratie van de gebruikersaccount van de online winkel.

§ PRIJS

1. De prijzen op de website worden weergegeven in Poolse zloty (PLN) of in euro's (EUR).

2. De prijzen op de website zijn brutoprijzen.

3. Verzendkosten moeten worden opgeteld bij de prijs van de Goederen, waarvan de hoogte afhangt van de gekozen plaats en vorm van levering.

4. De prijs die op de website wordt getoond op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, is de definitieve prijs die bindend is voor de Klant. Zodra de bestelling is geplaatst, wordt de prijs van de bestelde goederen niet meer gewijzigd, ongeacht prijswijzigingen die door de Winkel worden doorgevoerd of promotie- of verkoopacties die worden gelanceerd.

5. https://drpsy.eu/nl/ behoudt zich het recht voor om de prijzen van goederen in de online shop te wijzigen, nieuwe goederen te koop aan te bieden, promotionele acties op de website van de shop uit te voeren en te annuleren, of wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en andere wettelijke voorschriften.

§ BETALING

1. De winkel staat de volgende betaalmethoden toe:

a. overschrijving naar een bankrekening (vooruitbetaling)

b. betaling met cryptocurrencies via Coingate.com

2. De klant moet de gekozen betaalmethode aangeven op het bestelformulier.

3. Dotpay.nl maakt het mogelijk om te betalen met een creditcard of snelle online overboeking. Bij het kiezen van deze betaaloptie wordt de klant automatisch doorgestuurd naar het systeem van Dotpay.pl. Als je een betaling via online overschrijving doet, moet je na het selecteren van je bank inloggen met je toegangsgegevens voor online bankieren en de betaling bevestigen.

4. Service Coingate.com maakt betalingen met cryptocurrencies mogelijk. Door voor deze betaaloptie te kiezen, wordt de klant automatisch doorgestuurd naar het Coingate-systeem, waar een uniek portemonneeadres voor de betaling voor hem wordt gegenereerd.

5. Betaling per bankoverschrijving vindt plaats op basis van vooruitbetaling (als betaling vooraf) De klant ontvangt ook gegevens over de bankrekening en de titel van de overschrijving (ordernummer) in de e-mail ter bevestiging van de bestelling

6. In het geval van betaling via Dotpay.pl of Coingate.com de betaling moet worden verricht op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en, in geval van betaling per bankoverschrijving, binnen 7 werkdagen na ontvangst van het bericht ter bevestiging van de bestelling.

7. Bij het kiezen van een van de betaalmethoden draagt de klant de bijbehorende kosten. Deze kosten omvatten in het bijzonder de kosten en provisies die de bank of betalingsprovider aan de winkel in rekening brengt.

8. In het geval van een betalingsachterstand door de klant van meer dan 7 werkdagen vanaf de aanvaarding van de bestelling door de winkel, heeft https://drpsy.eu/nl/ het recht zich terug te trekken uit de verkoopovereenkomst.

§ LEVERING

1. https://drpsy.eu/nl/ zal overgaan tot uitvoering van de bestelling van de Klant onmiddellijk nadat de betaling voor de Goederen is erkend door kennisgeving van het betalingssysteem (in het geval van Dotpay.pl of Coingate.com) of ontvangst van het verschuldigde bedrag op zijn bankrekening (in geval van betaling per bankoverschrijving).

2. De wijze van levering en het adres waar de levering zal plaatsvinden, moeten door de Klant worden opgegeven op het bestelformulier.

3. Mogelijke leveringsmethoden binnen Polen zijn:

a) InPost pakketautomaten

4. Mogelijke leveringsmethoden binnen Europa zijn:

a) DPD koerier

5. De leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringswijze en de plaats van verzending. De klant wordt op de hoogte gesteld van de leveringskosten van de betreffende Goederen voordat de bestelling wordt geplaatst

6. De levertijd van een bestelling is de som van de transfertijd van de zending naar de leverancier en de levertijd van de zending door de leverancier. De winkel verbindt zich ertoe de Goederen binnen maximum 3 dagen na ontvangst van de betaling aan de leverancier te overhandigen.

7. Als de levering van de goederen om technische of logistieke redenen in verschillende fasen plaatsvindt, wordt de klant slechts één keer voor de levering aangerekend.

§ RUILEN, RETOURNEREN, KLACHTEN

Het recht om een klacht in te dienen is ook van toepassing op een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat deze voor die persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar beroepsactiviteit, die beschikbaar is gemaakt op basis van de bepalingen in het centrale register en informatie over bedrijfsactiviteiten.

1. Een klant die een aankoop doet als consument (d.w.z. als natuurlijke persoon die goederen koopt voor niet-zakelijke doeleinden) en die een overeenkomst op afstand heeft gesloten via https://drpsy.eu/nl/, kan de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen door binnen veertien dagen na de datum van levering van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, een schriftelijke verklaring op te stellen, onder voorbehoud van lid 5.

2. Als het herroepingsrecht van 14 dagen wordt uitgeoefend, zijn de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de verkoper/koper

3. De koper heeft het recht om de gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de datum van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk te herroepen op basis van de wet van 30 mei 2014. (Dz.U. 2014, punt 827 zoals gewijzigd) In het geval van schriftelijke herroeping van het contract, is de Klant verplicht om de goederen binnen veertien dagen terug te sturen. Het bovengenoemde recht is ook van toepassing op een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van die overeenkomst volgt dat deze voor die persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar bedrijfsactiviteit, dat beschikbaar is gemaakt op basis van de bepalingen inzake het centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten

4. Als het herroepingsrecht van 14 dagen wordt uitgeoefend, zijn de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de koper

Eenmaal verzonden Growkit producten kunnen niet worden geretourneerd vanwege de aard van het product (bederfelijk product) - Art. 38(4) van de Wet Consumentenrechten van 30 mei 2014

2. In het geval van een contract dat meerdere artikelen omvat die afzonderlijk, in gedeelten of in delen worden geleverd - verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen nadat de Klant de laatste van de artikelen in bezit heeft genomen.

3. Om de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen na te leven, volstaat het de kennisgeving van herroeping naar de winkel te sturen vóór het verstrijken van de termijn.

4. De herroeping van de verkoopovereenkomst van de Goederen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring van de Klant aan de winkel. Deze verklaring kan op een formulier worden opgesteld, maar is niet verplicht.

5. De winkel accepteert geen retourzendingen van bederfelijke goederen en goederen die speciale aandacht vereisen om hygiënische redenen (in het bijzonder mycelium, sporen).

6. In het geval van terugtrekking uit het verkoopcontract van Goederen door de Klant:

a. De Klant dient de Goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij of zij de overeenkomst heeft herroepen, aan https://drpsy.eu/nl/ terug te zenden. Aan de termijn is voldaan indien de Klant de Zaken voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen heeft teruggezonden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de Goederen zijn ten laste van de Klant.

b. https://drpsy.eu/nl/ zal alle van de Klant ontvangen betalingen, met uitzondering van de kosten voor het leveren van de Goederen, onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de datum van ontvangst van de Goederen van de Klant of het bewijs van hun terugzending, aan de Klant terugbetalen

c. https://drpsy.eu/nl/ zal de Klant vergoeden voor de kosten van levering van de Goederen gelijk aan de goedkoopste methode van levering

d. https://drpsy.eu/nl/ zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders overeenkomt. In ieder geval zijn er voor de Klant geen kosten verbonden aan deze terugbetaling.

7. https://drpsy.eu/nl/ kan de terugbetaling inhouden tot het de Goederen heeft ontvangen of tot het de winkel het bewijs heeft geleverd dat de Goederen zijn teruggezonden, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

8. De klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen op een andere manier dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

9. Het bedoelde herroepingsrecht wordt de Klant niet verleend voor de overeenkomsten vermeld in artikel 38 van de Wet betreffende de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Dz.U. 2014, punt 827), met inbegrip van overeenkomsten waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-geprefabriceerd artikel is dat volgens specificaties van de consument is vervaardigd of bedoeld is om te voldoen aan gepersonaliseerde behoeften van de consument.

10. De winkel is verplicht om de klant goederen zonder gebreken te leveren.

11. De winkel is aansprakelijk tegenover de klant als de verkochte goederen een fysiek of juridisch defect vertonen (garantie voor defecten).

12. Indien de Klant gebruik maakt van zijn/haar recht op reclamatie, kan hij/zij een reclamatieformulier invullen en dit terugsturen samen met de Goederen waartegen de klacht gericht is en, indien mogelijk, met het aankoopbewijs

13. In het klachtenformulier moet de klant het volgende aangeven m.in. hun verwachtingen over de manier waarop de toezeggingen van https://drpsy.eu/nl/ zullen worden uitgevoerd

14. Mogelijke manieren om een klacht te behandelen zijn:

a. de Goederen vervangen door nieuwe,

b. prijsverlaging,

c. terugtrekking uit het contract

15. De tijd die nodig is om een klacht te verwerken, inclusief kennisgeving aan de klant, is 14 dagen vanaf het moment dat de klacht is ingediend. In het geval van reparatie kan de tijd langer zijn, afhankelijk van het type non-conformiteit dat is gemeld.

16. De gronden voor klachten kunnen met name zijn: de levering van andere Goederen dan de bestelde, onjuiste afronding van de bestelling of de levering van het verkeerde aantal Goederen.

17. In het geval van een klacht in het voordeel van de Klant, zullen de kosten van vervanging of herstelling van de Goederen gedragen worden door https://drpsy.eu/nl/

18. In het geval van een vordering tot terugbetaling ten gunste van de Klant, zal de terugbetaling worden verricht met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders overeenkomt. In elk geval zijn er voor de Klant geen kosten verbonden aan deze terugbetaling.

19. Indien een klacht in het voordeel van de Klant wordt beoordeeld, vergoedt https://drpsy.eu/nl/ tevens de kosten van levering van de Goederen in het kader van de klacht die gelijk zijn aan de goedkoopste wijze van levering.

20. Wanneer een klacht niet in overeenstemming met de wensen van de Klant wordt afgehandeld, heeft de Klant het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de klacht.

21. https://drpsy.eu/nl/ informeert de Klant die Consument is over de mogelijkheid gebruik te maken van buitengerechtelijke procedures voor de behandeling van klachten en het instellen van vorderingen. De regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar in de kantoren of op de websites van entiteiten die bevoegd zijn om buitengerechtelijke geschillen te behandelen. Dit kunnen met name consumentenombudsmannen zijn of handelsinspecties van het woiwodschap, waarvan de lijst beschikbaar is op de website van het Bureau voor mededinging en consumentenbescherming op het volgende adres http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. De winkel laat weten dat op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ er is een platform voor onlinegeschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform).

23.OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET HANDELAREN DIE VOOR BEROEPSDOELEINDEN INKOPEN]

De bepalingen van dit lid zijn alleen van toepassing op overeenkomsten met klanten die ondernemers zijn die een bestelling plaatsen voor beroepsdoeleinden.

Het plaatsen van een order namens een rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid staat gelijk aan een verklaring dat de persoon die de order plaatst, bevoegd is om de entiteit namens welke de order wordt geplaatst, te vertegenwoordigen

geplaatst. Het plaatsen van een bestelling zonder de juiste toestemming leidt tot aansprakelijkheid van de persoon die de bestelling plaatst voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

De handelaar is verplicht om de zending die via de vervoerder bij hem is afgeleverd op de gebruikelijke wijze te onderzoeken, en in geval van een defect of schade aan het product is hij verplicht om alles te doen wat in zijn macht ligt om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.

De handelaar verliest zijn garantierechten als hij de goederen niet heeft onderzocht binnen de tijd en op de wijze die gebruikelijk is voor goederen van die soort en de verkoper niet onmiddellijk op de hoogte heeft gesteld van het gebrek, of, als het gebrek pas later aan het licht kwam, als hij de verkoper niet onmiddellijk na het ontdekken ervan op de hoogte heeft gesteld.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met een handelaar binnen 14 dagen na het sluiten ervan zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst tussen de verkoper en de ondernemer worden beslecht door de rechtbank die bevoegd is voor de vestigingsplaats van de verkoper. Het toepasselijke recht is het Poolse recht.

24. Alle informatie, beschrijvingen, artikelen en berichten op onze website zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en op geen enkele wijze moedigen wij het overtreden van de wet aan of ondersteunen wij dit.

We geven geen informatie over kweken. We weigeren producten voor de teelt te verkopen. We informeren je dat kweken illegaal is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor illegaal gebruik van onze producten.