Förordningar

Onlinebutiken https://drpsy.eu/sv/ är igång:

Best Solution Aneta Nowicka ul Chodkiewicza 6/10 02-593 Warszawa införd i det centrala register och den information om affärsverksamhet i Republiken Polen som förs av den behöriga ministern d.s. ekonomi. "

Kontakt är möjlig via:

e-post: dr@drpsy.eu

§ DEFINITIONER

1. KUND - en fysisk person med full rättshandlingsförmåga, och i de fall som anges i allmänt tillämpliga lagar även en fysisk person med begränsad rättshandlingsförmåga, som har ingått eller avser att ingå ett försäljningsavtal med säljaren.

2. REGISTRERINGSFORMULÄR - ett formulär som finns tillgängligt på butikens webbplats för att skapa ett Konto.

Kunden kan välja följande betalningssätt för de beställda Varorna: BLIK-betalningar, betalkort, elektronisk överföring via det externa betalningssystemet imoje, som drivs av företaget ING Bank Śląski S.A. med säte i Katowice

Leveranskostnaderna varierar från 19 £ till 20 £ och beror på försändelsens storlek.

Kunden kan välja mellan följande betalningssätt för beställda varor: BLIK-betalningar, kort

Betalning, elektronisk överföring via ett externt betalningssystem imoje, som drivs av företaget ING Bank Śląski S.A. med säte i Katowice

Varor som säljs i butiken omfattas av tillverkarens garanti

3. BESTÄLLNINGSFORMULÄR - en elektronisk tjänst, ett interaktivt formulär som finns tillgängligt på butikens webbplats och som gör det möjligt att lägga en Beställning, särskilt genom att lägga Produkter i en elektronisk kundvagn och ange villkoren i Försäljningsavtalet, inklusive leverans- och betalningsmetod.

4. KONTO - Elektronisk tjänst, en uppsättning resurser i butikens datakommunikationssystem, markerade med en e-postadress och ett lösenord som tillhandahålls av Kunden, där de uppgifter som tillhandahålls av Kunden och information om Beställningar som han/hon lagt i butiken lagras.

5. NEWSLETTER - Elektronisk tjänst, en elektronisk distributionstjänst som tillhandahålls av https://drpsy.eu/sv/ via e-post, som gör det möjligt för alla kunder som använder den att automatiskt få från tjänsteleverantören det cykliska innehållet i successiva utgåvor av ett nyhetsbrev som innehåller information om produkter, nyheter och kampanjer.

6. PRODUKT - en lös sak som finns tillgänglig i butiken och som är föremål för ett försäljningsavtal mellan kunden och https://drpsy.eu/sv/

7. BESTÄLLNING - Kundens avsiktsförklaring som görs via beställningsformuläret och syftar direkt till att ingå ett försäljningsavtal för en produkt från onlinebutiken.

8. REGLER - dessa regler för onlinebutiken.

9. INTERNETBUTIK - https://drpsy.eu/sv/ onlinebutik tillgänglig på Internetadressen: www.https://drpsy.eu/sv/

10. FÖRSÄLJNINGSAVTAL - ett avtal om försäljning av en produkt som ingåtts eller ingås mellan kunden och Best Solution Aneta Nowicka (NIP: 5221926106) via Internetbutiken https://drpsy.eu/sv/

11. CIVIL CODE - lagen om civilrätt av den 23 april 1964 (Dz.U. 1964 nr 16, punkt 93 med ändringar).

12. CONSUMER RIGHTS ACT, ACT - Lag av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Dz.U. 2014 punkt 827 med ändringar)

§ INKÖPSPROCESSEN

1. Kunden kan köpa varor via www.https://drpsy.eu/sv/. För detta ändamål ska kunden lägga de enskilda varorna i "kundkorgen" och sedan bekräfta sitt val genom att klicka på lämpligt alternativ, tillgängligt på webbplatsen https://drpsy.eu/sv/.

2. På webbplatsen www.https://drpsy.eu/sv/ det är möjligt att göra inköp som registrerad kund eller som gäst. Om Kunden registrerar sig i webbutiken sker beställningen genom att logga in på https://drpsy.eu/sv/, lägga Varorna i varukorgen och bekräfta beställningen. Om kunden inte har registrerat sig i butiken är villkoret för att göra en beställning att lägga varorna i korgen, fylla i beställningsformuläret med alla nödvändiga uppgifter som krävs för leverans av varorna och vidta andra tekniska åtgärder baserat på de meddelanden eller information som visas för kunden.

3. Efter att ha bekräftat listan över valda varor ska kunden

a. ange leveransmetod

b. ange betalningssätt

c. bekräfta giltigheten av de uppgifter som lämnats under registreringen, samt det totala priset för Varorna (leveranskostnader) genom att klicka på knappen "Beställ med betalningsskyldighet".

4. Utförandet av de åtgärder som avses i avsnitt 3(c) ska likställas med att Kunden lämnar ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal för de varor som lagts i kundvagnen, till de priser som visas av systemet, angivna leveranskostnader etc.

5. Att lämna ett erbjudande om att ingå ett försäljningsavtal är inte detsamma som att acceptera det. Butiken förbehåller sig rätten att vägra utföra en beställning av viktiga skäl som den omedelbart ska meddela kunden, särskilt om det av skäl som ligger utanför butikens kontroll visar sig vara omöjligt eller avsevärt försvårat att fullgöra avtalet i enlighet med det lämnade erbjudandet om att ingå ett försäljningsavtal.

6. Så snart Kunden har lämnat ett erbjudande i enlighet med punkt 3 c, skickas ett meddelande till Kunden via e-post till den adress som Kunden angett vid registrering eller beställningsprocessen, med en skriftlig bekräftelse av villkoren för det lämnade erbjudandet (beställningen).

7. Slutandet av försäljningsavtalet mellan kunden och https://drpsy.eu/sv/ sker vid tidpunkten för acceptans av butiken av ett tidigare mottaget erbjudande (beställning) - i form av ett meddelande som skickas via e-post till den adress som anges under registreringen av onlinebutikens användarkonto.

§ PRICE

1. Priserna på webbplatsen anges i polska zloty (PLN) eller i euro (EUR).

2. De priser som anges på webbplatsen är bruttopriser.

3. Fraktkostnader ska läggas till priset för Varorna och beloppet beror på vilken plats och leveransform som valts.

4. Det pris som visas på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen är det slutliga priset, bindande för kunden. När beställningen har gjorts kommer priset på de beställda varorna inte att ändras, oavsett prisändringar som införts av butiken eller kampanj- eller försäljningsåtgärder som lanserats.

5. https://drpsy.eu/sv/ förbehåller sig rätten att ändra priserna på varor i onlinebutiken, att introducera nya varor till försäljning, att genomföra och avbryta marknadsföringsåtgärder på butikens webbplats eller att göra ändringar i dem i enlighet med bestämmelserna i civillagen och andra lagbestämmelser.

§ BETALNING

1. Butiken tillåter följande betalningsmetoder:

a. överföring till ett bankkonto (förskottsbetalning)

b. betalning med kryptovalutor via Coingate.com

2. Kunden ska ange vald betalningsmetod på orderblanketten.

3. Dotpay.co.uk gör det möjligt att betala med kreditkort eller snabb onlineöverföring. När kunden väljer detta betalningsalternativ omdirigeras han/hon automatiskt till systemet för Dotpay.pl. När du gör en betalning via onlineöverföring och har valt bank måste du logga in med dina bankuppgifter och bekräfta betalningen.

4. Tjänster Coingate.com gör det möjligt att betala med kryptovalutor. Genom att välja detta betalningsalternativ omdirigeras kunden automatiskt till Coingate-systemet, där en unik plånboksadress för betalning kommer att genereras för dem.

5. Betalning via banköverföring sker på förskottsbasis (som förskottsbetalning) Kunden får också uppgifter om bankkonto och överföringstitel (ordernummer) i orderbekräftelsemailet

6. Vid betalning via Dotpay.pl eller Coingate.com betalning skall ske vid beställningstillfället och, vid betalning via banköverföring, inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.

7. Vid val av någon av betalningsmetoderna ska kunden bära de relaterade kostnaderna. Dessa kostnader omfattar i synnerhet de avgifter och provisioner som banken eller betalningsleverantören tar ut av butiken.

8. I händelse av en försenad betalning av kunden, som överstiger 7 arbetsdagar från det att beställningen accepterats av butiken, har https://drpsy.eu/sv/ rätt att dra sig ur försäljningsavtalet.

§ LEVERANS

1. https://drpsy.eu/sv/ kommer att fortsätta med genomförandet av Kundens beställning omedelbart efter det att betalningen för Varorna har godkänts genom meddelande från betalningssystemet (i fråga om Dotpay.pl eller Coingate.com) eller mottagande av det förfallna beloppet på sitt bankkonto (vid betalning genom banköverföring).

2. Leveranssättet och den adress där leveransen ska ske ska anges av Kunden på beställningsformuläret.

3. Möjliga leveransmetoder inom Polen är

a) InPost paketautomater

4. Möjliga leveransmetoder inom Europa är

a) DPD kurir

5. Leveranskostnaden beror på vald leveransmetod och avsändningsort. Kunden skall underrättas om kostnaden för leverans av Varorna i fråga innan beställningen görs

6. Leveranstiden för en beställning är summan av överföringstiden för försändelsen till leverantören och leveranstiden för försändelsen från leverantören. Butiken förbinder sig att överlämna Varorna till leverantören inom högst 3 dagar från mottagandet av betalningen.

7. Om leveransen av varorna av tekniska eller logistiska skäl sker i flera steg, debiteras kunden endast en gång för leveransen.

§ BYTEN, RETURER, REKLAMATIONER

Rätten att klaga gäller även för en fysisk person som ingår ett avtal med direkt anknytning till dennes affärsverksamhet, när det framgår av avtalets innehåll att det inte har en yrkesmässig karaktär för den personen, särskilt på grund av föremålet för dennes affärsverksamhet, som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om affärsverksamhet.

1. En kund som gör ett köp som konsument (dvs. som en fysisk person som köper varor för icke-yrkesmässiga ändamål), som har ingått ett distansavtal via https://drpsy.eu/sv/, kan dra sig ur avtalet utan att ange någon anledning och lämna ett skriftligt uttalande inom fjorton dagar från dagen för leverans av de varor som utgör föremål för avtalet, om inte annat följer av punkt 5.

2. Om 14 dagars ångerrätt utnyttjas skall kostnaden för återsändande av varan bäras av säljaren/köparen

3. Köparen har rätt att skriftligen frånträda det ingångna avtalet utan att ange något skäl inom fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks på grundval av lagen av den 30 maj 2014. (Dz.U. 2014, punkt 827 i dess ändrade lydelse) Vid skriftligt frånträdande av avtalet är Kunden skyldig att returnera varorna inom fjorton dagar. Den rätt som avses ovan ska även gälla för en fysisk person som ingår ett avtal med direkt anknytning till dennes affärsverksamhet, om det av avtalets innehåll följer att det inte har en yrkesmässig karaktär för den personen, särskilt på grund av föremålet för dennes affärsverksamhet, som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om affärsverksamhet

4. Om 14 dagars ångerrätt utnyttjas skall kostnaden för att returnera varorna bäras av köparen

Efter leverans accepterar vi inte retur av Growkit-produkter på grund av produktens natur (färskvara) - Art. 38(4) i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014

2. Om avtalet omfattar flera varor som levereras separat, vid delbetalningar eller i delar - löper ångerfristen ut fjorton dagar efter det att kunden har tagit den sista av varorna i besittning.

3. För att iaktta de tidsfrister som avses i punkterna 1 och 2 skall det vara tillräckligt att skicka meddelandet om utövande av ångerrätten till butiken innan tidsfristen löper ut.

4. Ångerrätt från försäljningsavtalet för Varorna ska ske genom en otvetydig förklaring från Kunden till butiken. En sådan förklaring kan göras på ett formulär, men det är inte obligatoriskt.

5. Butiken tar inte emot returer av färskvaror och varor som kräver särskild uppmärksamhet av hygieniska skäl (särskilt mycelium, sporer).

6. I händelse av att Kunden frånträder avtalet om försäljning av Varor:

a. Kunden ska skicka tillbaka varorna till https://drpsy.eu/sv/ omedelbart, och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då han eller hon frånträdde avtalet. Tidsfristen är uppfylld om Kunden skickar tillbaka Varorna före utgången av 14-dagarsperioden. De direkta kostnaderna för att returnera Varorna ska bäras av Kunden.

b. https://drpsy.eu/sv/ ska återbetala till kunden alla betalningar som mottagits från kunden, med undantag för kostnaderna för leverans av varorna, omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från dagen för mottagandet av varorna från kunden eller bevis på att de returnerats

c. https://drpsy.eu/sv/ ska ersätta Kunden för kostnaden för leverans av Varorna motsvarande den billigaste leveransmetoden

d. https://drpsy.eu/sv/ kommer att returnera betalningen med samma betalningsmedel som användes av kunden i den ursprungliga transaktionen, om inte kunden uttryckligen samtycker till något annat. I vilket fall som helst kommer kunden inte att ådra sig några avgifter i samband med denna återbetalning.

7. https://drpsy.eu/sv/ får hålla inne ersättningen till dess att https://drpsy.eu/sv/ har mottagit Varorna eller till dess att https://drpsy.eu/sv/ har lämnat ett bevis till butiken om att Varorna har returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först.

8. Kunden ska vara ansvarig för eventuell värdeminskning av Varorna till följd av att Varorna använts på annat sätt än vad som varit nödvändigt för att fastställa Varornas art, egenskaper och funktion.

9. Den ångerrätt som avses ska inte beviljas kunden med avseende på de avtal som anges i artikel 38 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Dz.U. 2014, punkt 827), inbegripet avtal i vilka föremålet för prestationen är en icke-refabricerad vara som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är avsedd att tillgodose konsumentens personliga behov.

10. Butiken är skyldig att tillhandahålla kunden varor som är fria från defekter.

11. Butiken är ansvarig gentemot kunden om den sålda varan har ett fysiskt eller juridiskt fel (garanti för fel).

12. Om Kunden utnyttjar sin rätt till reklamation kan han/hon fylla i ett reklamationsformulär och skicka tillbaka det tillsammans med de reklamerade Varorna och, om möjligt, tillsammans med inköpsbeviset

13. I reklamationsformuläret ska kunden ange m.in. deras förväntningar på hur https://drpsy.eu/sv/:s åtaganden kommer att genomföras

14. Möjliga sätt att hantera ett klagomål är

a. Varorna ersätts med nya,

b. Prisnedsättning,

c. frånträdande av avtalet

15. Den tid det tar att behandla ett klagomål, inklusive meddelande till kunden, är 14 dagar från den tidpunkt då klagomålet gjordes. Vid reparation kan tiden vara längre beroende på vilken typ av avvikelse som rapporterats.

16. Skälen för reklamation kan särskilt vara leverans av andra varor än de som beställts, felaktigt genomförande av beställningen eller leverans av fel antal varor.

17. Vid prövning av ett klagomål till förmån för kunden ska kostnaderna för att ersätta eller reparera varorna bäras av https://drpsy.eu/sv/

18. I händelse av ett krav på återbetalning till förmån för Kunden kommer återbetalningen att göras med samma betalningsmedel som Kunden använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte Kunden uttryckligen samtycker till något annat. Under alla omständigheter kommer Kunden inte att ådra sig några avgifter i samband med denna återbetalning.

19. Vid prövning av reklamation till förmån för Kunden ersätter https://drpsy.eu/sv/ även de kostnader för leverans av Varorna i reklamationsprocessen som motsvarar det billigaste leveranssättet.

20. När ett klagomål inte behandlas i enlighet med Kundens önskemål har Kunden rätt att överklaga klagomålet.

21. https://drpsy.eu/sv/ informerar Kunden som är Konsument om möjligheten att använda utomrättsliga förfaranden för att hantera klagomål och driva krav. Reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns tillgängliga på kontoren eller på webbplatserna för enheter som är behöriga att hantera tvister utanför domstol. De kan särskilt vara konsumentombudsmän eller vojvodskapens inspektioner för handelsinspektion, vars förteckning finns på webbplatsen för kontoret för konkurrens och konsumentskydd på följande adress http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Butiken informerar om att vid http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en plattform för tvistlösning online mellan konsumenter och näringsidkare på EU-nivå (ODR-plattform) är tillgänglig.

23.AVTAL SOM INGÅS MED NÄRINGSIDKARE SOM UPPHANDLAR FÖR YRKESMÄSSIGA ÄNDAMÅL]

Bestämmelserna i denna punkt skall endast tillämpas på avtal som ingås med kunder som är entreprenörer och som gör en beställning i yrkesmässigt syfte.

Att lägga en order på uppdrag av en juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person skall vara detsamma som att förklara att den person som lägger ordern är bemyndigad att företräda den enhet på vars uppdrag ordern läggs

placerad. Om en beställning görs utan vederbörligt tillstånd kommer den person som gör beställningen att bli ansvarig för eventuella skador.

Näringsidkaren är skyldig att på sedvanligt sätt undersöka den försändelse som levereras till honom via transportören, och i händelse av fel eller skada på produkten är han skyldig att göra allt som står i hans makt för att fastställa transportörens ansvar.

Näringsidkaren förlorar sin garantirätt om han inte har undersökt varan vid den tidpunkt och på det sätt som är brukligt för varor av detta slag och inte omedelbart har underrättat säljaren om felet eller, om felet visade sig först senare, om han inte har underrättat säljaren omedelbart efter det att han upptäckte det.

Säljaren förbehåller sig rätten att säga upp ett avtal som ingåtts med en näringsidkare inom 14 dagar från det att avtalet ingicks utan att ange några skäl.

Eventuella tvister som uppstår till följd av genomförandet av det avtal som ingåtts mellan säljaren och entreprenören ska avgöras av den domstol som har jurisdiktion över säljarens säte. Tillämplig lag är polsk lag.

24. All information, alla beskrivningar, artiklar och inlägg på vår webbplats är endast avsedda i utbildningssyfte och vi uppmuntrar eller stöder inte på något sätt lagöverträdelser.

Vi tillhandahåller inte information om odling. Vi vägrar att sälja produkter för odling. Vi informerar dig om att odling är olagligt. Vi ansvarar inte för olaglig användning av våra produkter.