Määrused

Veebipood https://drpsy.eu/et/ töötab:

Best Solution Aneta Nowicka ul. Chodkiewicza 6/10 02-593 Varssavi kantud Poola Vabariigi majandustegevuse keskregistrisse ja teabesse, mida viib läbi pädev minister d.s. majandus. "

Kontakt on võimalik läbi:

e-post: dr@drpsy.eu

§ MÕISTED

1. KASUTAJA - täie teovõimega füüsiline isik ja üldkehtivate seadustega ettenähtud juhtudel ka piiratud teovõimega füüsiline isik, kes on sõlminud või kavatseb sõlmida Müüjaga müügilepingu.

2. REGISTREERIMISVORM - poe kodulehel olev vorm konto loomiseks.

Klient võib valida järgmised makseviisid tellitud kaupade eest: BLIK-maksed, maksekaart, elektrooniline ülekanne välise maksesüsteemi imoje kaudu, mida haldab ettevõte ING Bank Śląski S.A. asukoht Katowice

Tarnekulud ulatuvad 19 kuni 20 naelsterlingi ja sõltuvad saadetise suurusest.

Klient võib valida järgmised makseviisid tellitud kaupade eest: BLIK-maksed, kaart

Makse, elektrooniline ülekanne välise maksesüsteemi imoje kaudu, mida haldab ettevõte ING Bank Śląski S.A. asukoht Katowice

Poes müüdavatele kaupadele kehtib tootja garantii

3. TELLIMISVORM - elektrooniline teenus, interaktiivne vorm, mis on saadaval poe veebilehel ja võimaldab tellimuse esitamist, eelkõige toodete lisamist elektroonilisse ostukorvi ning müügilepingu tingimuste, sealhulgas tarne- ja makseviisi täpsustamist.

4. KONTO - Elektrooniline teenus, kaupluse andmesidesüsteemis olev ressursside kogum, mis on tähistatud Kliendi poolt antud e-posti aadressi ja parooliga, milles säilitatakse Kliendi poolt esitatud andmeid ja teavet tema poolt kaupluses tehtud Tellimuste kohta.

5. NEWSLETTER - elektrooniline teenus, elektrooniline levitamise teenus, mida pakub https://drpsy.eu/et/ e-posti teel, mis võimaldab kõigil seda kasutavatel klientidel saada automaatselt teenusepakkujalt tsükliliselt järjestikuste uudiskirjade sisu, mis sisaldavad teavet toodete, uudiste ja kampaaniate kohta.

6. TOODE - kaupluses saadaval olev vallasvara, mis on Kliendi ja https://drpsy.eu/et/ vahelise müügilepingu objektiks

7. TELLIMINE - Kliendi tahteavaldus, mis on tehtud tellimisvormi kaudu ja mille eesmärk on otseselt sõlmida müügileping e-poest pärit toote kohta.

8. EESKIRJAD - need eeskirjad veebipoe kohta.

9. INTERNETPOOD - https://drpsy.eu/et/ veebipood on kättesaadav internetiaadressil: www.https://drpsy.eu/et/

10. Müügileping - Toote müügileping, mis on sõlmitud või sõlmitud Kliendi ja Best Solution Aneta Nowicka (NIP: 5221926106) vahel internetipoe https://drpsy.eu/et/ kaudu

11. Tsiviilseadustik - 23. aprilli 1964. aasta tsiviilseadustiku seadus (Dz.U. 1964 nr 16, punkt 93 muudetud kujul).

12. Tarbijaõiguste seadus, seadus - 30. mai 2014. aasta seadus tarbijaõiguste kohta (Dz.U. 2014 punkt 827 muudetud kujul)

§ OSTUPROTSESS

1. Klient võib osta kaupu läbi www.https://drpsy.eu/et/. Selleks peaks Klient lisama üksikud kaubad "ostukorvi" ja seejärel kinnitama oma valiku, klõpsates vastavat valikut, mis on saadaval veebilehel https://drpsy.eu/et/.

2. Veebisaidil www.https://drpsy.eu/et/ ostusid on võimalik teha nii registreeritud kliendina kui ka külalisena. Kui Klient registreerib end e-poes, toimub tellimuse tegemine https://drpsy.eu/et/-s sisse logides, lisades kauba ostukorvi ja kinnitades tellimuse. Kui Klient ei ole e-poes registreerunud, on tellimuse esitamise tingimuseks Kauba lisamine ostukorvi, tellimuse vormi täitmine kõigi vajalike andmetega, mis on vajalikud Kauba saatmiseks, ja muude tehniliste toimingute tegemine, mis põhinevad Kliendile kuvatavatel sõnumitel või informatsioonil.

3. Pärast valitud kaupade nimekirja kinnitamist peaks klient:

a. täpsustada tarneviis

b. täpsustada makseviisi

c. kinnitada registreerimise käigus esitatud andmete kehtivust, samuti Kauba koguhinda (tarnekulud), klõpsates nupule "tellimus koos maksekohustusega".

4. Punkti 3 alapunktis c osutatud toimingute tegemine on samaväärne sellega, et klient teeb pakkumise sõlmida ostukorvi pandud kaupade müügileping süsteemi poolt näidatud hindadega, märgitud tarnekuludega jne.

5. Müügilepingu sõlmimise pakkumise esitamine ei tähenda selle vastuvõtmist. Kauplus jätab endale õiguse keelduda tellimuse täitmisest olulistel põhjustel, millest ta teatab kliendile viivitamata, eelkõige juhul, kui kauplusest sõltumatutel põhjustel osutub lepingu täitmine vastavalt esitatud müügilepingu sõlmimise pakkumisele võimatuks või oluliselt takistatud.

6. Niipea, kui klient on esitanud pakkumise vastavalt punktile 3 c, saadetakse kliendile e-posti teel sõnum kliendi poolt registreerimise või tellimuse vormistamise käigus esitatud aadressile koos kirjaliku kinnitusega esitatud pakkumise (tellimuse) tingimuste kohta.

7. Müügilepingu sõlmimine Kliendi ja https://drpsy.eu/et/ vahel toimub hetkel, mil Kauplus võtab eelnevalt saadud pakkumise (tellimuse) vastu - e-poe kasutajakonto registreerimisel esitatud e-posti aadressile saadetud sõnumi kujul.

§ HINNAGA

1. Veebisaidil on hinnad esitatud Poola zlottides (PLN) või eurodes (EUR).

2. Veebisaidil näidatud hinnad on brutohinnad.

3. Kauba hinnale tuleb lisada saatmiskulud, mille suurus sõltub valitud kohast ja tarneviisist.

4. Tellimuse esitamise ajal veebilehel näidatud hind on lõplik hind, mis on kliendile siduv. Pärast tellimuse esitamist ei muutu tellitud kauba hind, olenemata poe poolt kehtestatud hinnamuutustest või algatatud reklaami- või müügitegevustest.

5. https://drpsy.eu/et/ jätab endale õiguse muuta veebipoes olevate kaupade hindu, võtta müügile uusi kaupu, viia läbi ja tühistada poe veebilehel reklaamiaktsioone või teha neis muudatusi vastavalt tsiviilseadustiku ja muude õigusnormide sätetele.

§ MAKSU

1. Kauplus võimaldab järgmisi makseviise:

a. ülekanne pangakontole (ettemaks)

b. maksmine krüptovaluutadega läbi Coingate.com

2. Klient peaks märkima valitud makseviisi tellimuse vormil.

3. Dotpay.co.uk võimaldab maksta krediitkaardiga või kiire online ülekandega. Selle maksevõimaluse valimisel suunatakse klient automaatselt süsteemi Dotpay.pl. Kui teete makseid veebiülekandega, peate pärast panga valimist logima sisse oma internetipanga juurdepääsu andmetega ja kinnitama makse.

4. Teenus Coingate.com võimaldab makseid teha krüptovaluutade abil. Selle maksevõimaluse valimisel suunatakse klient automaatselt Coingate'i süsteemi, kus talle luuakse ainulaadne rahakoti aadress maksmiseks.

5. Pangaülekandega tasumine toimub ettemaksu alusel (ettemaksuna) Klient saab tellimuse kinnituse e-kirjas ka pangakonto andmed ja ülekande nimetuse (tellimuse number)

6. Dotpay.pl või Dotpay.pl kaudu tehtavate maksete puhul Coingate.com makse tuleb teha tellimuse esitamisel ja pangaülekandega maksmise korral 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnituse teate kättesaamisest.

7. Mis tahes makseviisi valimisel kannab klient sellega seotud kulud. Nende kulude hulka kuuluvad eelkõige panga või makseteenuse pakkuja poolt kaupluselt võetavad tasud ja komisjonitasud.

8. Kui klient viivitab maksmisega rohkem kui 7 tööpäeva alates tellimuse vastuvõtmisest poes, on https://drpsy.eu/et/-l õigus müügilepingust taganeda.

§ DELIVERY

1. https://drpsy.eu/et/ jätkab Kliendi tellimuse täitmist kohe pärast seda, kui kauba eest tasumine on maksesüsteemi teate kaudu tunnustatud (Dotpay.pl või Coingate.com) või tasumisele kuuluva summa laekumine tema pangakontole (pangaülekandega maksmise korral).

2. Tellimuse vormil peab klient märkima tarneviisi ja aadressi, kuhu tarne toimub.

3. Võimalikud tarneviisid Poola piires on järgmised:

a) InPost pakiautomaadid

4. Võimalikud tarneviisid Euroopas on järgmised:

a) DPD kuller

5. Tarnekulud sõltuvad valitud tarneviisist ja lähetuskohast. Klienti teavitatakse kõnealuse kauba tarnekuludest enne tellimuse esitamist

6. Tellimuse tarneaeg on saadetise tarnijale üleandmise aja ja tarnija poolt tarnitava saadetise tarneaja summa. Kauplus kohustub andma kauba tarnijale üle maksimaalselt 3 päeva jooksul pärast makse laekumist.

7. Kui kauba tarnimine toimub tehnilistel või logistilistel põhjustel mitmes etapis, võetakse kliendilt tarne eest tasu ainult üks kord.

§ VAHETUSED, TAGASTUSED, KAEBUSED

Kaebuse esitamise õigus kehtib ka füüsilise isiku suhtes, kes sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema äritegevusega, kui lepingu sisust ilmneb, et see ei ole selle isiku jaoks kutsealane, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse valdkonnast, mis on tehtud kättesaadavaks keskregistris ja äritegevuse kohta käivate sätete alusel.

1. Klient, kes teeb ostu tarbijana (st füüsilise isikuna, kes ostab kaupu mitteärilistel eesmärkidel) ja kes on sõlminud kauglepingu https://drpsy.eu/et/ kaudu, võib lepingust taganeda ilma põhjendusi esitamata, tehes kirjaliku avalduse neljateistkümne päeva jooksul alates lepingu esemeks olevate kaupade üleandmise kuupäevast, kui lõikest 5 ei tulene teisiti.

2. Kui 14-päevast taganemisõigust kasutatakse, kannab kauba tagastamise kulud müüja/ostja

3. Ostjal on 30. mai 2014. aasta seaduse alusel õigus sõlmitud lepingust taganeda kirjalikult ja põhjendusi esitamata neljateistkümne päeva jooksul alates lepingu sõlmimise kuupäevast. (Dz.U. 2014, punkt 827 muudetud kujul) Kirjaliku taganemise korral on klient kohustatud kauba tagastama neljateistkümne päeva jooksul. Eespool nimetatud õigus kehtib ka füüsilise isiku suhtes, kes sõlmib lepingu, mis on otseselt seotud tema äritegevusega, kui selle lepingu sisust tuleneb, et see ei ole selle isiku jaoks kutsealane, mis tuleneb eelkõige tema äritegevuse objektist, mis on kättesaadav keskregistris ja äritegevuse kohta käiva teabe sätete alusel

4. Kui 14-päevast taganemisõigust kasutatakse, kannab kauba tagastamise kulud ostja

Kui Growkit tooted on saadetud, ei võta me toote olemuse tõttu (kergesti riknev toode) Growkit tooteid tagasi - 30. mai 2014. aasta tarbijaõiguste seaduse artikli 38 lõige 4

2. Kui leping hõlmab mitut toodet, mis tarnitakse eraldi, osade kaupa või osades, siis lõpeb taganemisperiood neljateistkümne päeva möödumisel sellest, kui klient on viimase toote üle võtnud.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud tähtaegadest kinnipidamiseks piisab sellest, kui taganemisavaldus saadetakse kauplusele enne tähtaja möödumist.

4. Kaupade müügilepingust taganemine toimub Kliendi poolt kauplusele esitatud ühemõttelise avaldusega. Sellise avalduse võib teha vormil, kuid see ei ole kohustuslik.

5. Kauplus ei võta tagasi kergesti riknevat ja hügieenilistel põhjustel erilist tähelepanu vajavaid kaupu (eelkõige mütseel, eosed).

6. Kui klient taganeb kauba müügilepingust:

a. Klient peab kauba viivitamatult ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil ta lepingust taganes, https://drpsy.eu/et/'le tagasi saatma. Tähtaeg on täidetud, kui klient saadab kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.

b. https://drpsy.eu/et/ tagastab Kliendile kõik Kliendilt saadud maksed, välja arvatud kauba kättetoimetamise kulud, viivitamata ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Klient on kauba kätte saanud või tõendanud selle tagastamist

c. https://drpsy.eu/et/ hüvitab kliendile kauba kättetoimetamise kulud, mis vastavad kõige odavamale kättetoimetamisviisile

d. https://drpsy.eu/et/ tagastab makse, kasutades samu maksevahendeid, mida Klient kasutas algses tehingus, kui Klient ei ole selgesõnaliselt nõus teisiti. Igal juhul ei kaasne kliendile selle tagasimaksega seoses mingeid tasusid.

7. https://drpsy.eu/et/ võib hüvitamist tagasi hoida, kuni ta on kauba kätte saanud või kuni ta esitab poele tõendi kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub esimesena.

8. Klient vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest muul viisil kui kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalik.

9. Nimetatud taganemisõigust ei anta kliendile 30. mai 2014. aasta tarbijaõiguste seaduse artiklis 38 osutatud lepingute puhul (Dz.U. 2014, punkt 827), sealhulgas lepingud, mille puhul täitmise objektiks on tarbija spetsifikatsioonide järgi valmistatud või tarbija individuaalsete vajaduste rahuldamiseks ette nähtud mittetevalmistatud ese.

10. Kauplus on kohustatud andma kliendile defektivaba kaupa.

11. Kauplus vastutab kliendi ees, kui müüdud kaubal on füüsiline või õiguslik puudus (puuduste garantii).

12. Kui klient kasutab oma kaebuse esitamise õigust, võib ta täita kaebuse vormi ja saata selle tagasi koos kaebuse esemeks oleva kaubaga ja võimaluse korral koos ostutõendiga

13. Kaebuse vormis peab klient märkima m.in. nende ootused selle kohta, kuidas https://drpsy.eu/et/ kohustusi rakendatakse

14. Võimalikud viisid kaebuse lahendamiseks on järgmised:

a. kaupade asendamine uutega,

b. hinnaalandus,

c. lepingust taganemine

15. Kaebuse menetlemise aeg, sealhulgas kliendi teavitamine, on 14 päeva alates kaebuse esitamisest. Remondi puhul võib see aeg olla pikem, sõltuvalt teatatud mittevastavuse tüübist.

16. Pretensiooni aluseks võib olla eelkõige tellitud kaupadest erineva kauba tarnimine, tellimuse ebaõige täitmine või vale arvu kaupade tarnimine.

17. Kui kaebuse läbivaatamine toimub Kliendi kasuks, kannab kauba asendamise või parandamise kulud https://drpsy.eu/et/

18. Kui Kliendi kasuks esitatakse tagasimakse nõue, tehakse tagasimakse sama maksevahendi abil, mida Klient kasutas esialgses tehingus, välja arvatud juhul, kui Klient nõustub selgesõnaliselt teisiti. Igal juhul ei võeta kliendile seoses tagasimaksega mingeid tasusid.

19. Kliendi kasuks esitatud kaebuse läbivaatamisel hüvitab https://drpsy.eu/et/ ka kaebuse menetlemise käigus kauba kohaletoimetamise kulud, mis on võrdne kõige odavama kohaletoimetamise viisiga.

20. Kui kaebust ei käsitleta vastavalt Kliendi soovile, on Kliendil õigus esitada kaebuse kohta kaebus.

21. https://drpsy.eu/et/ teavitab klienti, kes on tarbija, võimalusest kasutada kaebuste käsitlemiseks ja nõuete esitamiseks kohtuvälist menetlust. Nende menetluste kasutamise eeskirjad on kättesaadavad kohtuvälise vaidluste lahendamise õigust omavate üksuste kontorites või veebisaitidel. Nendeks võivad olla eelkõige tarbijaombudsmanid või vojevoodkonna kaubandusinspektsiooni inspektsioonid, mille nimekiri on kättesaadav konkurentsi- ja tarbijakaitseameti veebisaidil järgmisel aadressil http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Kauplus teatab, et kell http://ec.europa.eu/consumers/odr/ on olemas platvorm tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks ELi tasandil (veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm).

23.LEPINGUD, MIS ON SÕLMITUD KUTSETEGEVUSE EESMÄRGIL HANKIVATE KAUPLEJATEGA]

Käesoleva lõike sätteid kohaldatakse ainult nende lepingute suhtes, mis on sõlmitud klientidega, kes on ettevõtjad, kes teevad tellimuse kutsetegevuse eesmärgil.

Tellimuse esitamine juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta organisatsioonilise üksuse nimel on samaväärne deklaratsiooniga, et tellija on volitatud esindama üksust, kelle nimel tellimus esitatakse

paigutatud. Tellimuse esitamine ilma vastava volituseta toob kaasa tellimuse esitaja vastutuse sellest tuleneva kahju eest.

Kaupleja on kohustatud talle vedaja kaudu tarnitud kaubasaadetist tavapärasel viisil kontrollima ning toote puuduste või kahjustuste korral tegema kõik endast oleneva, et tuvastada vedaja vastutus.

Kaupleja kaotab oma garantiiõigused, kui ta ei uurinud kaupa sellelaadse kauba puhul tavapärasel ajal ja viisil ega teatanud puudusest viivitamata müüjale või, kui puudus ilmnes alles hiljem, kui ta ei teatanud sellest müüjale kohe pärast puuduse avastamist.

Müüja jätab endale õiguse lõpetada kauplejaga sõlmitud leping 14 päeva jooksul alates selle sõlmimisest ilma põhjendusi esitamata.

Müüja ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Müüja asukoha järgi pädevas kohtus. Kohaldatav õigus on Poola õigus.

24. Kogu teave, kirjeldused, artiklid ja postitused meie veebisaidil on ainult hariduslikel eesmärkidel ja me ei julgusta ega toeta mingil juhul seaduserikkumist.

Me ei anna teavet kasvatamise kohta. Me keeldume müümast tooteid kasvatamiseks. Teavitame teid, et kasvatamine on ebaseaduslik. Me ei vastuta meie toodete ebaseadusliku kasutamise eest.