Forskrifter

Onlinebutikken https://drpsy.eu/da/ kører:

Best Solution Aneta Nowicka ul. Chodkiewicza 6/10 02-593 Warszawa opført i det centrale register og oplysninger om forretningsaktiviteter i Republikken Polen, der føres af den kompetente minister d.s. økonomi. "

Kontakt er mulig gennem:

e-mail: dr@drpsy.eu

§ DEFINITIONER

1. KUNDEN - en fysisk person med fuld retsevne, og i de tilfælde, der er fastsat i almindeligt gældende lovgivning, også en fysisk person med begrænset retsevne, som har indgået eller har til hensigt at indgå en salgsaftale med sælgeren.

2. REGISTRERINGSFORMULAR - en formular, der findes på butikkens hjemmeside til oprettelse af en konto.

Kunden kan vælge følgende betalingsformer for de bestilte varer: BLIK-betalinger, betalingskort, elektronisk overførsel via det eksterne betalingssystem imoje, der drives af virksomheden ING Bank Śląski S.A. med base i Katowice

Leveringsomkostningerne ligger mellem 19 og 20 pund og afhænger af forsendelsens størrelse.

Kunden kan vælge følgende betalingsformer for de bestilte varer: BLIK-betalinger, kort

Betaling, elektronisk overførsel via et eksternt betalingssystem imoje, der drives af virksomheden ING Bank Śląski S.A. med base i Katowice

Varer, der sælges i butikken, er dækket af producentens garanti

3. BESTILLINGSFORMULAR - en elektronisk tjeneste, en interaktiv formular, der er tilgængelig på butikkens hjemmeside, og som gør det muligt at afgive en bestilling, især ved at tilføje produkter til en elektronisk indkøbskurv og specificere betingelserne i salgsaftalen, herunder leverings- og betalingsmetode.

4. KONTO - Elektronisk tjeneste, et sæt ressourcer i butikkens datakommunikationssystem, markeret med en e-mailadresse og en adgangskode, som kunden har angivet, hvor de data, som kunden har angivet, og oplysninger om ordrer, som han/hun har afgivet i butikken, er gemt.

5. NEWSLETTER - Elektronisk tjeneste, en elektronisk distributionstjeneste leveret af https://drpsy.eu/da/ via e-mail, som gør det muligt for alle kunder, der bruger den, automatisk at modtage fra tjenesteudbyderen det cykliske indhold af successive udgaver af et nyhedsbrev, der indeholder information om produkter, nyheder og kampagner.

6. PRODUKT - en løsøregenstand, der er tilgængelig i butikken, og som er genstand for en salgskontrakt mellem kunden og https://drpsy.eu/da/

7. BESTILLING - Kundens hensigtserklæring via bestillingsformularen med det direkte formål at indgå en salgskontrakt for et produkt fra webshoppen.

8. REGLER - disse regler for onlinebutikken.

9. INTERNETBUTIK - https://drpsy.eu/da/ onlinebutik tilgængelig på internetadressen: www.https://drpsy.eu/da/

10. SALGSAFTALE - en kontrakt om salg af et produkt indgået eller indgået mellem kunden og Best Solution Aneta Nowicka (NIP: 5221926106) via internetbutikken https://drpsy.eu/da/

11. CIVILKODE - lov om civilret af 23. april 1964 (Dz.U. 1964 nr. 16, punkt 93 med ændringer).

12. CONSUMER RIGHTS ACT, ACT - Lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Dz.U. 2014 punkt 827 med ændringer)

§ INDKØBSPROCESSEN

1. Kunden kan købe varer via www.https://drpsy.eu/da/. Til dette formål skal kunden tilføje de enkelte varer til "indkøbskurven" og derefter bekræfte sit valg ved at klikke på den relevante mulighed, der er tilgængelig på hjemmesiden https://drpsy.eu/da/.

2. På hjemmesiden www.https://drpsy.eu/da/ det er muligt at foretage køb som registreret kunde eller som gæst. Hvis kunden registrerer sig i onlinebutikken, afgives en ordre ved at logge ind på https://drpsy.eu/da/, lægge varerne i kurven og bekræfte ordren. Hvis kunden ikke har registreret sig i butikken, er betingelsen for at afgive en ordre at tilføje varerne til kurven, udfylde ordreformularen med alle de krævede data, der er nødvendige for forsendelse af varerne, og foretage andre tekniske handlinger baseret på de meddelelser eller oplysninger, der vises til kunden.

3. Efter at have bekræftet listen over valgte varer, skal kunden:

a. specificere leveringsmetoden

b. angive betalingsmåden

c. bekræfte gyldigheden af de data, der er angivet under registreringen, samt den samlede pris for varerne (leveringsomkostninger) ved at klikke på knappen "bestil med betalingsforpligtelse".

4. Udførelse af de handlinger, der henvises til i afsnit 3(c), er ensbetydende med, at kunden afgiver et tilbud om at indgå en salgskontrakt for de varer, der er placeret i indkøbskurven, til de priser, der vises af systemet, de angivne leveringsomkostninger osv.

5. Afgivelsen af et tilbud om indgåelse af en salgskontrakt er ikke ensbetydende med accept heraf. Butikken forbeholder sig ret til at nægte at udføre en ordre af vigtige grunde, som den straks skal underrette kunden om, især når det af grunde, der ligger uden for butikkens kontrol, viser sig umuligt eller betydeligt vanskeliggjort at opfylde kontrakten i overensstemmelse med det fremsendte tilbud om at indgå en salgskontrakt.

6. Så snart kunden har afgivet et tilbud i overensstemmelse med afsnit 3 c, sendes en meddelelse til kunden via e-mail til den adresse, som kunden har angivet under registreringen eller ordreprocessen, med en skriftlig bekræftelse af vilkårene og betingelserne for det afgivne tilbud (ordre).

7. Indgåelsen af salgskontrakten mellem kunden og https://drpsy.eu/da/ sker i det øjeblik, hvor butikken accepterer et tidligere modtaget tilbud (ordre) - i form af en besked sendt via e-mail til den adresse, der er angivet under registrering af onlinebutikens brugerkonto.

§ PRIS

1. Priserne på hjemmesiden er angivet i polske zloty (PLN) eller i euro (EUR).

2. De priser, der vises på hjemmesiden, er bruttopriser.

3. Forsendelsesomkostninger skal lægges til varens pris, og beløbet afhænger af det valgte sted og den valgte leveringsform.

4. Den pris, der vises på hjemmesiden på tidspunktet for ordreafgivelsen, er den endelige pris, der er bindende for kunden. Når ordren er afgivet, vil prisen på de bestilte varer ikke ændre sig, uanset prisændringer indført af butikken eller salgsfremmende eller salgsfremmende handlinger, der er lanceret.

5. https://drpsy.eu/da/ forbeholder sig ret til at ændre priserne på varer i onlinebutikken, at introducere nye varer til salg, at udføre og annullere salgsfremmende handlinger på butikswebstedet eller at foretage ændringer i dem i overensstemmelse med bestemmelserne i civilloven og andre lovbestemmelser.

§ BETALING

1. Butikken tillader følgende betalingsmetoder:

a. overførsel til en bankkonto (forudbetaling)

b. betaling med kryptovalutaer via Coingate.com

2. Kunden skal angive den valgte betalingsmetode på bestillingsformularen.

3. Dotpay.co.uk gør det muligt at betale med kreditkort eller hurtig online overførsel. Når man vælger denne betalingsmulighed, bliver kunden automatisk omdirigeret til systemet hos Dotpay.pl. Når du foretager en betaling via onlineoverførsel, skal du, når du har valgt din bank, logge ind med dine adgangsoplysninger til netbanken og bekræfte betalingen.

4. Service Coingate.com gør det muligt at betale med kryptovalutaer. Ved at vælge denne betalingsmulighed bliver kunden automatisk omdirigeret til Coingate-systemet, hvor der genereres en unik wallet-adresse til betaling for dem.

5. Betaling via bankoverførsel sker på forudbetalingsbasis (som forudbetaling) Kunden modtager også oplysninger om bankkontoen og overførselstitlen (ordrenummer) i ordrebekræftelses-e-mailen

6. I tilfælde af betaling via Dotpay.pl eller Coingate.com betaling skal ske på tidspunktet for afgivelse af ordren og, i tilfælde af betaling via bankoverførsel, inden for 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

7. Ved valg af en af betalingsmetoderne skal kunden bære de relaterede omkostninger. Disse omkostninger omfatter især de gebyrer og provisioner, som banken eller betalingsudbyderen opkræver af butikken.

8. I tilfælde af en forsinkelse i kundens betaling, der overstiger 7 arbejdsdage fra butikkens accept af ordren, har https://drpsy.eu/da/ ret til at trække sig tilbage fra salgskontrakten.

§ LEVERING

1. https://drpsy.eu/da/ vil fortsætte med udførelsen af Kundens ordre umiddelbart efter, at betalingen for Varerne er blevet anerkendt gennem meddelelse fra betalingssystemet (i tilfælde af Dotpay.pl eller Coingate.com) eller modtagelse af det skyldige beløb på sin bankkonto (i tilfælde af betaling via bankoverførsel).

2. Leveringsmåden og leveringsadressen skal angives af kunden på bestillingsformularen.

3. Mulige leveringsmetoder i Polen er:

a) InPost-pakkemaskiner

4. Mulige leveringsmetoder inden for Europa er:

a) DPD-kurér

5. Leveringsomkostningerne afhænger af den valgte leveringsmetode og afsendelsesstedet. Kunden skal underrettes om leveringsomkostningerne for de pågældende varer, inden ordren afgives

6. Leveringstiden for en ordre er summen af forsendelsens overførselstid til leverandøren og leverandørens leveringstid for forsendelsen. Butikken forpligter sig til at overdrage varerne til leverandøren inden for maksimalt 3 dage efter modtagelse af betaling.

7. Hvis leveringen af varerne af tekniske eller logistiske årsager sker i flere etaper, debiteres kunden kun én gang for leveringen.

§ OMBYTNING, RETURNERING, REKLAMATION

Retten til at klage gælder også for en fysisk person, der indgår en kontrakt, der er direkte relateret til hans/hendes forretningsaktivitet, når det fremgår af kontraktens indhold, at den ikke har en professionel karakter for den pågældende person, hvilket især skyldes emnet for hans/hendes forretningsaktivitet, der er gjort tilgængelig på grundlag af bestemmelserne i det centrale register og oplysninger om forretningsaktivitet.

1. En kunde, der foretager et køb som forbruger (dvs. som en fysisk person, der køber varer til ikke-erhvervsmæssige formål), og som har indgået en fjernsalgsaftale via https://drpsy.eu/da/, kan fortryde aftalen uden at angive nogen grund ved at afgive en skriftlig erklæring inden for fjorten dage fra datoen for levering af de varer, der er genstand for aftalen, jf. dog stk. 5.

2. Hvis 14-dages fortrydelsesretten udnyttes, skal omkostningerne ved returnering af varerne bæres af sælger/køber

3. Køberen har ret til at trække sig ud af den indgåede kontrakt skriftligt uden at angive nogen grund inden for fjorten dage fra datoen for indgåelse af kontrakten på grundlag af loven af 30. maj 2014. (Dz.U. 2014, punkt 827 med ændringer) I tilfælde af skriftlig tilbagetrækning fra kontrakten er kunden forpligtet til at returnere varerne inden for fjorten dage. Ovennævnte ret gælder også for en fysisk person, der indgår en kontrakt, der er direkte relateret til hans/hendes forretningsaktivitet, når det følger af indholdet af denne kontrakt, at den ikke har en professionel karakter for denne person, hvilket især skyldes genstanden for hans/hendes forretningsaktivitet, der er gjort tilgængelig på grundlag af bestemmelserne i det centrale register og oplysninger om forretningsaktivitet

4. Hvis 14-dages fortrydelsesretten udnyttes, skal omkostningerne ved returnering af varerne bæres af køberen

Efter afsendelse accepterer vi ikke returnering af Growkit-produkter på grund af produktets art (letfordærveligt produkt) - artikel 38, stk. 4, i lov om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014

2. I tilfælde af en kontrakt, der omfatter flere genstande, som leveres separat, i rater eller i dele, udløber fortrydelsesfristen fjorten dage efter, at kunden har taget den sidste af genstandene i besiddelse.

3. For at overholde de frister, der er nævnt i stk. 1 og 2, er det tilstrækkeligt at sende meddelelsen om fortrydelse til butikken, inden fristen udløber.

4. Tilbagetrækning fra kontrakten om salg af varerne skal ske ved hjælp af en utvetydig erklæring fra kunden til butikken. En sådan erklæring kan afgives på en formular, men den er ikke obligatorisk.

5. Butikken tager ikke letfordærvelige varer og varer, der kræver særlig opmærksomhed af hygiejnemæssige årsager (især mycelium, sporer), retur.

6. I tilfælde af kundens tilbagetrækning fra kontrakten om salg af varer:

a. Kunden skal straks sende varerne tilbage til https://drpsy.eu/da/, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor han eller hun har fortrudt aftalen. Fristen er overholdt, hvis kunden sender varerne tilbage inden udløbet af 14-dages perioden. De direkte omkostninger ved returnering af Varerne skal afholdes af Kunden.

b. https://drpsy.eu/da/ returnerer til kunden alle betalinger modtaget fra kunden, bortset fra omkostningerne ved levering af varerne, straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra datoen for modtagelse af varerne fra kunden eller bevis for deres returnering

c. https://drpsy.eu/da/ refunderer kunden omkostningerne ved levering af varerne svarende til den billigste leveringsmetode

d. https://drpsy.eu/da/ vil returnere betalingen ved hjælp af de samme betalingsmidler, som blev brugt af kunden i den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt accepterer andet. Under alle omstændigheder vil kunden ikke blive pålagt nogen gebyrer i forbindelse med denne tilbagebetaling.

7. https://drpsy.eu/da/ kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil https://drpsy.eu/da/ har modtaget varerne, eller indtil https://drpsy.eu/da/ har givet butikken bevis for, at varerne er returneret, alt efter hvilken begivenhed der indtræffer først.

8. Kunden er ansvarlig for enhver forringelse af varernes værdi som følge af brug af varerne på en anden måde end den, der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

9. Den nævnte fortrydelsesret tilkommer ikke Kunden i forbindelse med de aftaler, der er nævnt i artikel 38 i lov om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014 (Dz.U. 2014, pkt. 827), herunder aftaler, hvor genstanden for ydelsen er en ikke-refabrikeret vare, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller er beregnet til at opfylde forbrugerens personlige behov.

10. Butikken er forpligtet til at levere varen til kunden uden mangler.

11. Butikken er ansvarlig over for kunden, hvis den solgte vare har en fysisk eller juridisk defekt (garanti for defekter).

12. Hvis Kunden gør brug af sin reklamationsret, kan han/hun udfylde en reklamationsformular og sende den tilbage sammen med de varer, der er reklameret over, og om muligt sammen med købsbeviset

13. I klageformularen skal kunden angive m.in. deres forventninger til, hvordan https://drpsy.eu/da/'s forpligtelser vil blive implementeret

14. Mulige måder at håndtere en klage på er:

a. Udskiftning af varerne med nye,

b. prisnedsættelse,

c. tilbagetrækning fra kontrakten

15. Den tid, det tager at behandle en klage, herunder underretning til kunden, er 14 dage fra det tidspunkt, hvor klagen er indgivet. I tilfælde af reparation kan tiden være længere afhængigt af typen af den rapporterede uoverensstemmelse.

16. Grundlaget for reklamation kan især være levering af andre varer end de bestilte, ukorrekt gennemførelse af ordren eller levering af et forkert antal varer.

17. I tilfælde af behandling af en klage til fordel for kunden skal omkostningerne ved udskiftning eller reparation af varerne afholdes af https://drpsy.eu/da/

18. I tilfælde af et krav til fordel for Kunden om tilbagebetaling, vil tilbagebetalingen ske ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som Kunden brugte i den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt accepterer andet. Under alle omstændigheder vil Kunden ikke blive pålagt nogen gebyrer i forbindelse med denne tilbagebetaling.

19. I tilfælde af behandling af en klage til fordel for kunden refunderer https://drpsy.eu/da/ også omkostningerne ved levering af varerne i reklamationsprocessen, der svarer til den billigste leveringsmåde.

20. Når en klage ikke behandles i overensstemmelse med Kundens ønsker, har Kunden ret til at indgive en klage over klagen.

21. https://drpsy.eu/da/ informerer kunden, der er forbruger, om muligheden for at bruge udenretslige procedurer til håndtering af klager og forfølgelse af krav. Reglerne for adgang til disse procedurer er tilgængelige på kontorerne eller på hjemmesiderne for enheder, der er autoriseret til at behandle tvister uden for domstolene. Det kan især være forbrugerombudsmænd eller Voivodeship Inspectorates of Trade Inspection, hvis liste er tilgængelig på hjemmesiden for Office of Competition and Consumer Protection på følgende adresse http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Butikken oplyser, at den på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en platform til online tvistbilæggelse mellem forbrugere og forhandlere på EU-niveau (ODR-platform) er tilgængelig.

23.KONTRAKTER INDGÅET MED ERHVERVSDRIVENDE, DER KØBER IND TIL PROFESSIONELLE FORMÅL]

Bestemmelserne i dette afsnit gælder kun for kontrakter, der indgås med kunder, som er iværksættere, der bestiller til professionelle formål.

Afgivelse af en ordre på vegne af en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden status som juridisk person er ensbetydende med en erklæring om, at den person, der afgiver ordren, er bemyndiget til at repræsentere den enhed, som ordren afgives på vegne af

placeret. Afgivelse af en ordre uden den fornødne tilladelse vil medføre, at den person, der afgiver ordren, hæfter for eventuelle skader som følge heraf.

Den erhvervsdrivende er forpligtet til at undersøge den forsendelse, der leveres til ham via transportøren, på sædvanlig vis, og i tilfælde af mangler eller skader på produktet er han forpligtet til at gøre alt, hvad der står i hans magt, for at fastslå transportørens ansvar.

Den erhvervsdrivende mister sine garantirettigheder, hvis han ikke har undersøgt varen på den tid og måde, der er sædvanlig for varer af den pågældende art, og ikke straks har underrettet sælgeren om manglen, eller, hvis manglen først viste sig senere, hvis han ikke har underrettet sælgeren straks efter at have opdaget den.

Sælgeren forbeholder sig ret til at opsige en kontrakt indgået med en erhvervsdrivende inden for 14 dage efter dens indgåelse uden at angive grunde.

Eventuelle tvister, der opstår som følge af opfyldelsen af den kontrakt, der er indgået mellem sælgeren og iværksætteren, skal afgøres af den domstol, der har jurisdiktion over sælgers hjemsted. Den gældende lov er polsk lov.

24. Alle oplysninger, beskrivelser, artikler og opslag på vores hjemmeside er kun til undervisningsbrug, og vi opfordrer eller støtter på ingen måde lovovertrædelser.

Vi giver ikke information om dyrkning. Vi nægter at sælge produkter til dyrkning. Vi informerer dig om, at dyrkning er ulovligt. Vi er ikke ansvarlige for ulovlig brug af vores produkter.