Konfidencialitātes politika

Drpsy.eu interneta veikals darbojas:

Labākais risinājums Aneta Nowicka

Pasta indekss: 02-593

chodkiewicza iela 6/10

Pilsēta: Varšava

NIP:5221926106

Saziņa ir iespējama, izmantojot:

e-pasta adrese: dr@drpsy.eu

Laboratorijas adrese

Nádražní 844, 339 01 Klatovy, Čehija

§ DEFINĪCIJAS

Administrators, izmantojot Tīmekļa vietni un citus saziņas veidus, vāc un apstrādā turpmāk uzskaitīto Lietotāju personas datus, kas sniegti reģistrācijas procesu laikā Tīmekļa vietnē:
nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs,

Jūsu personas datu apstrāde ļauj mums sniegt savus pakalpojumus m.in. jūsu konta uzturēšana, jūsu pasūtījumu apstrāde, saziņa saistībā ar līguma izpildi un mārketinga informācijas (tostarp jaunumu biļetenu) nosūtīšana.""

Personas dati tiks glabāti līguma darbības laikā un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ņemot vērā prasījumu un nodokļu saistību noilguma termiņus.

Personas dati, kuru apstrādei esat piekritis, tiks glabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt un mainīt savus personas datus, kā arī pieprasīt administratoram tos nekavējoties dzēst ("tiesības tikt aizmirstam").

Pieprasījumus par savu personas datu apstrādi jūs varat iesniegt, nosūtot tos datu pārzinim pa e-pastu uz šādu adresi

Jūsu personas dati var tikt nodoti maksājumu operatoram un kurjerpasta uzņēmumam

Administrators apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu pienācīgu Klienta personas datu drošību.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei - Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam.

1. KLIENTS - fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju un rīcībspēju un rīcībspēju, kā arī vispārēji piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos - fiziska persona ar ierobežotu tiesībspēju un rīcībspēju, kas ir noslēgusi vai plāno noslēgt Pirkuma līgumu ar Pārdevēju.

2. REĢISTRĀCIJAS FORMA - veidlapa, kas pieejama veikala tīmekļa vietnē, lai izveidotu kontu.

3. PASŪTĪJUMA FORMA - elektronisks pakalpojums, interaktīva veidlapa, kas pieejama veikala tīmekļa vietnē un ļauj veikt Pasūtījumu, jo īpaši pievienojot Preces elektroniskajā iepirkumu grozā un norādot Pirkuma līguma noteikumus, tostarp piegādes un apmaksas veidu.

4. KONTS - Elektroniskais pakalpojums, veikala datu pārraides sistēmas resursu kopums, kas apzīmēts ar Pircēja norādītu e-pasta adresi un paroli, kurā tiek glabāti Pircēja sniegtie dati un informācija par veikalā veiktajiem Pasūtījumiem.

5. NEWSLETTER - elektroniskais pakalpojums, elektroniskās izplatīšanas pakalpojums, ko sniedz https://drpsy.eu/lv/, izmantojot e-pastu, kas ļauj visiem klientiem, kuri to izmanto, automātiski saņemt no Pakalpojumu sniedzēja ciklisku secīgu informatīvo biļetenu, kas satur informāciju par Produktiem, jaunumiem un akcijām, izlaidumu.

6. PRODUKTS - veikalā pieejama kustama prece, kas ir Pirkuma līguma starp Pircēju un https://drpsy.eu/lv/ priekšmets

7. PASŪTĪJUMS - Klienta nodoma deklarācija, kas veikta, izmantojot Pasūtījuma veidlapu, un kuras mērķis ir tieši noslēgt Pirkuma līgumu par kādu no tiešsaistes veikalā pieejamajiem Produktiem.

8. NOTEIKUMI - šie Interneta veikala noteikumi.

9. INTERNETA TIRDZNIECĪBA - https://drpsy.eu/lv/ interneta veikals ir pieejams interneta adresē: www.https://drpsy.eu/lv/

10. PĀRDOŠANAS LĪGUMS - Preces pirkuma līgums, kas noslēgts vai noslēgts starp Klientu un DRPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 9880301631), izmantojot interneta veikalu https://drpsy.eu/lv/

11. CIVILKODEKS - 1964. gada 23. aprīļa Civilkodeksa likums (Dz.U. 1964, Nr. 16, 93. punkts ar grozījumiem).

12. PATĒRĒTĀJU PRATĪBU AKTS - 2014. gada 30. maija Likums par patērētāju tiesībām (Dz.U. 2014. gada 827. punkts ar grozījumiem)

§ IEPIRKUMA PROCESS

1. Klients var iegādāties preces, izmantojot www.https://drpsy.eu/lv/. Šim nolūkam Klientam ir jāpievieno atsevišķas Preces "iepirkumu grozā" un pēc tam jāapstiprina sava izvēle, noklikšķinot uz attiecīgās opcijas, kas pieejama tīmekļa vietnē https://drpsy.eu/lv/.

2. Tīmekļa vietnē www.https://drpsy.eu/lv/ pirkumus ir iespējams veikt kā reģistrētam Klientam vai kā viesim. Ja Klients reģistrējas interneta veikalā, pasūtījums tiek veikts, pieslēdzoties https://drpsy.eu/lv/, pievienojot Preces grozam un apstiprinot pasūtījumu. Ja Klients nav reģistrējies veikalā, pasūtījuma veikšanas nosacījums ir Preču pievienošana grozam, Pasūtījuma veidlapas aizpildīšana, norādot visus nepieciešamos datus, kas nepieciešami Preču nosūtīšanai, un citu tehnisku darbību veikšana, pamatojoties uz Klientam parādītajiem paziņojumiem vai informāciju.

3. Pēc izvēlēto Preču saraksta apstiprināšanas Klientam:

a. norādīt piegādes veidu

b. norādīt maksājuma veidu

c. apstiprināt reģistrācijas laikā sniegto datu derīgumu, kā arī kopējo Preču cenu (piegādes izmaksas), noklikšķinot uz pogas "Pasūtīt ar maksāšanas pienākumu".

4. 3. punkta c) apakšpunktā minēto darbību veikšana ir līdzvērtīga tam, ka Klients izsaka piedāvājumu noslēgt pirkuma līgumu par iepirkumu grozā ievietotajām precēm par sistēmas rādītajām cenām, norādītajām piegādes izmaksām utt.

5. Piedāvājuma noslēgt pirkuma līgumu iesniegšana nav līdzvērtīga tā pieņemšanai. Veikals patur tiesības atteikties izpildīt pasūtījumu svarīgu iemeslu dēļ, par kuriem tas nekavējoties informē Pircēju, jo īpaši, ja no veikala neatkarīgu iemeslu dēļ izrādās, ka nav iespējams vai ir būtiski apgrūtināta līguma izpilde saskaņā ar iesniegto piedāvājumu noslēgt pirkuma līgumu.

6. Tiklīdz Klients ir iesniedzis piedāvājumu saskaņā ar 3.c sadaļu, Klientam uz reģistrācijas vai pasūtījuma procesā Klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ziņojums ar rakstisku apstiprinājumu par iesniegtā piedāvājuma (pasūtījuma) noteikumiem un nosacījumiem.

7. Pirkuma līguma noslēgšana starp Pircēju un https://drpsy.eu/lv/ notiek brīdī, kad veikalā tiek pieņemts iepriekš saņemtais piedāvājums (pasūtījums) - ziņojuma veidā, kas tiek nosūtīts pa e-pastu uz adresi, kas norādīta interneta veikala lietotāja konta reģistrācijas laikā.

§ CENA

1. Cenas tīmekļa vietnē ir norādītas Polijas zlotos (PLN) vai eiro (EUR).

2. Tīmekļa vietnē norādītās cenas ir bruto cenas.

3. Preču cenai jāpieskaita piegādes izmaksas, kuru apmērs ir atkarīgs no izvēlētās piegādes vietas un veida.

4. Pasūtījuma iesniegšanas brīdī tīmekļa vietnē norādītā cena ir galīgā cena, kas ir saistoša Klientam. Pēc pasūtījuma veikšanas pasūtītās preces cena nemainās neatkarīgi no veikala veiktajām cenu izmaiņām vai uzsāktajām reklāmas vai izpārdošanas akcijām.

5. https://drpsy.eu/lv/ patur tiesības mainīt preču cenas interneta veikalā, ieviest pārdošanā jaunas preces, veikt un atcelt reklāmas akcijas veikala tīmekļa vietnē vai veikt izmaiņas tajās saskaņā ar Civillikuma un citu tiesību aktu noteikumiem.

§ MAKSĀJUMS

1. Veikalā var izmantot šādus maksājumu veidus:

a. pārskaitījums uz bankas kontu (priekšapmaksa)

b. maksājums ar kriptovalūtām, izmantojot Coingate.com

2. Klientam pasūtījuma veidlapā jānorāda izvēlētā maksājuma metode.

3. Dotpay.co.uk nodrošina iespēju maksāt ar kredītkarti vai ātru tiešsaistes pārskaitījumu. Izvēloties šo maksāšanas iespēju, klients tiek automātiski novirzīts uz sistēmu Dotpay.pl. Veicot maksājumu ar tiešsaistes pārskaitījumu, pēc tam, kad esat izvēlējies savu banku, jums būs jāpiesakās, izmantojot savas internetbankas piekļuves datus, un jāapstiprina maksājums.

4. Pakalpojums Coingate.com ļauj veikt maksājumus, izmantojot kriptovalūtas. Izvēloties šo maksāšanas iespēju, klients tiek automātiski novirzīts uz Coingate sistēmu, kur viņam tiks ģenerēta unikāla maksājuma maka adrese.

5. Maksājums ar bankas pārskaitījumu notiek pēc priekšapmaksas principa (kā avansa maksājums) Klients pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā saņem arī informāciju par bankas kontu un pārskaitījuma nosaukumu (pasūtījuma numuru)

6. Ja maksājums tiek veikts, izmantojot Dotpay.pl vai Coingate.com maksājums jāveic pasūtījuma iesniegšanas brīdī un, ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, 7 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma ziņojuma saņemšanas.

7. Izvēloties jebkuru no maksājumu veidiem, klients sedz ar to saistītās izmaksas. Šīs izmaksas jo īpaši ietver bankas vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksu un komisijas maksu, ko banka vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs iekasē no veikala.

8. Ja klients kavē maksājumu, kas pārsniedz 7 darba dienas pēc pasūtījuma pieņemšanas veikalā, https://drpsy.eu/lv/ ir tiesības atkāpties no pārdošanas līguma.

§ PIEGĀDE

1. https://drpsy.eu/lv/ turpinās izpildīt Klienta pasūtījumu uzreiz pēc tam, kad maksājums par Preci ir atzīts, saņemot paziņojumu no maksājumu sistēmas (Dotpay.pl vai Drpsy.eu gadījumā) Coingate.com) vai par pienākošās summas saņemšanu savā bankas kontā (ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu).

2. Pasūtījuma veidlapā Klientam jānorāda piegādes veids un adrese, kur tiks veikta piegāde.

3. Iespējamie piegādes veidi Polijā:

a) InPost paku automāti

4. Iespējamie piegādes veidi Eiropā:

a) GLS kurjers

5. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no izvēlētā piegādes veida un nosūtīšanas vietas. Pirms pasūtījuma veikšanas klientam tiek paziņotas attiecīgo Preču piegādes izmaksas

6. Pasūtījuma piegādes laiks ir sūtījuma nodošanas piegādātājam laika un piegādātāja sūtījuma piegādes laika summa. Veikals apņemas nodot Preces piegādātājam ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

7. Ja tehnisku vai loģistikas iemeslu dēļ preču piegāde notiek vairākos posmos, no klienta par piegādi tiek iekasēta tikai viena maksa.

§ APMAIŅA, ATGRIEŠANA, SŪDZĪBAS

1. Klients, kas veic pirkumu kā patērētājs (t. i., kā fiziska persona, kas iegādājas preces nekomerciāliem mērķiem), kurš ir noslēdzis distances līgumu ar https://drpsy.eu/lv/ starpniecību, var atteikties no līguma, nenorādot iemeslu, iesniedzot rakstisku paziņojumu četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad piegādātas preces, kas ir līguma priekšmets, ievērojot 5. punktu.

Pēc nosūtīšanas mēs nepieņemam atpakaļ Growkit produktus, ņemot vērā produkta raksturu (ātri bojājošs produkts) - 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību likuma 38. panta 4. punkts

2. Ja līgums ietver vairākus priekšmetus, kas tiek piegādāti atsevišķi, pa daļām vai pa daļām, atteikuma termiņš beidzas četrpadsmit dienas pēc tam, kad Klients ir pārņēmis īpašumā pēdējo priekšmetu.

3. Lai ievērotu 1. un 2. punktā minētos termiņus, ir pietiekami nosūtīt veikalam paziņojumu par atteikumu pirms termiņa beigām.

4. Atteikšanās no Preču pirkuma līguma notiek ar nepārprotamu paziņojumu, ko Klients iesniedz veikalā. Šādu deklarāciju var sagatavot uz veidlapas, bet tā nav obligāta.

5. Veikals nepieņem atpakaļ ātri bojājošos produktus un produktus, kuriem higiēnas apsvērumu dēļ ir nepieciešama īpaša uzmanība (jo īpaši micēlijam, sporām).

6. Gadījumā, ja Klients atkāpjas no Preču pārdošanas līguma:

a. Klientam nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš atteicās no līguma, jānosūta atpakaļ https://drpsy.eu/lv/. Termiņš ir ievērots, ja Klients nosūta Preces atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Tiešās izmaksas, kas saistītas ar Preču atpakaļnosūtīšanu, sedz Klients.

b. https://drpsy.eu/lv/ nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas no Pircēja vai pierādījuma par to atdošanu atgriež Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, izņemot Preču piegādes izmaksas

c. https://drpsy.eu/lv/ atlīdzinās Klientam Preču piegādes izmaksas, kas atbilst lētākajam piegādes veidam

d. https://drpsy.eu/lv/ atgriezīs maksājumu, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus Klients izmantoja sākotnējā darījumā, ja vien Klients nepārprotami nepiekritīs citādi. Jebkurā gadījumā Klientam saistībā ar šo atmaksu netiks iekasēta nekāda maksa.

7. https://drpsy.eu/lv/ var aizturēt atmaksu, kamēr tas nav saņēmis Preces vai kamēr tas nav iesniedzis veikalam pierādījumus par to atgriešanu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.

8. Klients ir atbildīgs par jebkādu Preču vērtības samazināšanos, kas radusies, izmantojot Preces citādi, nekā nepieciešams, lai noteiktu Preču būtību, īpašības un darbību.

9. Minētās atteikuma tiesības Klientam netiek piešķirtas attiecībā uz līgumiem, kas norādīti 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību likuma 38. pantā (Dz.U. 2014, 827. punkts), tostarp līgumi, kuros izpildes priekšmets ir nederīga prece, kas ražota pēc patērētāja specifikācijām vai paredzēta patērētāja personalizētu vajadzību apmierināšanai.

10. Veikala pienākums ir nodrošināt klientam preces bez defektiem.

11. Veikals ir atbildīgs klientam, ja pārdotajai precei ir fizisks vai juridisks defekts (defektu garantija).

12. Ja Klients izmanto savas tiesības iesniegt sūdzību, viņš/viņa var aizpildīt sūdzības veidlapu un nosūtīt to atpakaļ kopā ar Precēm, par kurām iesniegta sūdzība, un, ja iespējams, kopā ar pirkuma apliecinājumu

13. Sūdzības veidlapā klients norāda m.in. viņu cerības par to, kā tiks īstenotas https://drpsy.eu/lv/ saistības

14. Iespējamie veidi, kā izskatīt sūdzību:

a. preču nomaiņa pret jaunām,

b. cenu samazinājums,

c. atteikšanās no līguma

15. Sūdzības izskatīšanas laiks, ieskaitot paziņošanu klientam, ir 14 dienas no sūdzības iesniegšanas brīža. Remonta gadījumā šis laiks var būt ilgāks atkarībā no paziņotās neatbilstības veida.

16. Sūdzības pamatā jo īpaši var būt citu Preču piegāde, nevis tās, kas tika pasūtītas, nepareiza pasūtījuma izpilde vai nepareiza Preču skaita piegāde.

17. Ja sūdzība tiek izskatīta par labu Klientam, Preces nomaiņas vai remonta izmaksas sedz https://drpsy.eu/lv/

18. Gadījumā, ja par labu Klientam tiek iesniegta prasība par naudas atmaksu, atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu maksāšanas līdzekli, ko Klients izmantoja sākotnējā darījumā, ja vien Klients skaidri nepiekrīt citādi. Jebkurā gadījumā Klientam saistībā ar šo atmaksu netiks iekasēta nekāda maksa.

19. Ja sūdzība tiek izskatīta par labu Klientam, https://drpsy.eu/lv/ atlīdzina arī Preču piegādes izmaksas sūdzības izskatīšanas procesā, kas ir līdzvērtīgas lētākajam piegādes veidam.

20. Ja sūdzība netiek izskatīta saskaņā ar Klienta vēlmēm, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību.

21. https://drpsy.eu/lv/ informē Klientu, kurš ir Patērētājs, par iespēju izmantot ārpustiesas procedūras sūdzību izskatīšanai un prasību celšanai. Noteikumi par piekļuvi šīm procedūrām ir pieejami to struktūru birojos vai tīmekļa vietnēs, kuras ir pilnvarotas risināt strīdus ārpustiesas kārtībā. Tie jo īpaši var būt patērētāju ombudi vai vojevodistes Tirdzniecības inspekcijas inspekcijas, kuru saraksts ir pieejams Konkurences un patērētāju aizsardzības biroja tīmekļa vietnē šādā adresē http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Veikals informē, ka pie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ir pieejama platforma patērētāju un tirgotāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē ES līmenī (ODR platforma).