Integritetspolicy

Onlinebutiken https://drpsy.eu/sv/ är igång:

Bästa lösningen Aneta Nowicka

Postnummer: 02-593

6/10 Chodkiewicza-gatan

Stad: Warszawa

NIP:5221926106

Kontakt är möjlig via:

e-post: dr@drpsy.eu

Laboratoriets adress

Nádražní 844, 339 01 Klatovy, Tjeckien

§ DEFINITIONER

Administratören samlar in och behandlar, via webbplatsen och andra former av kommunikation, personuppgifter för de användare som anges nedan och som tillhandahålls under registreringsprocessen på webbplatsen:
namn, adress, e-postadress, telefonnummer,

Behandlingen av dina personuppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster m.in. underhålla ditt konto, behandla dina beställningar, kontakt som rör fullgörandet av avtalet och skicka marknadsföringsinformation (inklusive nyhetsbrev)."

Personuppgifterna kommer att lagras under avtalets löptid och under en period i enlighet med tillämplig lagstiftning, med beaktande av preskriptionstiden för fordringar och skattemässiga skyldigheter.

Personuppgifter som du har samtyckt till behandling av kommer att lagras tills du återkallar ditt samtycke.

Användaren har rätt att när som helst granska och ändra sina personuppgifter och att begära att administratören omedelbart raderar dem ("rätten att bli bortglömd").

Du kan skicka förfrågningar om behandlingen av dina personuppgifter via e-post till den personuppgiftsansvarige på följande adress

Dina personuppgifter kan komma att överföras till en betalningsoperatör och ett budföretag

Administratören åtar sig att göra allt för att upprätthålla korrekt säkerhet för Kundens personuppgifter.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd, ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter.

1. KUND - en fysisk person med full rättshandlingsförmåga, och i de fall som anges i allmänt tillämpliga lagar även en fysisk person med begränsad rättshandlingsförmåga, som har ingått eller avser att ingå ett försäljningsavtal med säljaren.

2. REGISTRERINGSFORMULÄR - ett formulär som finns tillgängligt på butikens webbplats för att skapa ett Konto.

3. BESTÄLLNINGSFORMULÄR - en elektronisk tjänst, ett interaktivt formulär som finns tillgängligt på butikens webbplats och som gör det möjligt att lägga en Beställning, särskilt genom att lägga Produkter i en elektronisk kundvagn och ange villkoren i Försäljningsavtalet, inklusive leverans- och betalningsmetod.

4. KONTO - Elektronisk tjänst, en uppsättning resurser i butikens datakommunikationssystem, markerade med en e-postadress och ett lösenord som tillhandahålls av Kunden, där de uppgifter som tillhandahålls av Kunden och information om Beställningar som han/hon lagt i butiken lagras.

5. NEWSLETTER - Elektronisk tjänst, en elektronisk distributionstjänst som tillhandahålls av https://drpsy.eu/sv/ via e-post, som gör det möjligt för alla kunder som använder den att automatiskt få från tjänsteleverantören det cykliska innehållet i successiva utgåvor av ett nyhetsbrev som innehåller information om produkter, nyheter och kampanjer.

6. PRODUKT - en lös sak som finns tillgänglig i butiken och som är föremål för ett försäljningsavtal mellan kunden och https://drpsy.eu/sv/

7. BESTÄLLNING - Kundens avsiktsförklaring som görs via beställningsformuläret och syftar direkt till att ingå ett försäljningsavtal för en produkt från onlinebutiken.

8. REGLER - dessa regler för onlinebutiken.

9. INTERNETBUTIK - https://drpsy.eu/sv/ onlinebutik tillgänglig på Internetadressen: www.https://drpsy.eu/sv/

10. FÖRSÄLJNINGSAVTAL - ett avtal om försäljning av en produkt som ingås mellan kunden och DRPSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 9880301631) via internetbutiken https://drpsy.eu/sv/

11. CIVIL CODE - lagen om civilrätt av den 23 april 1964 (Dz.U. 1964 nr 16, punkt 93 med ändringar).

12. CONSUMER RIGHTS ACT, ACT - Lag av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Dz.U. 2014 punkt 827 med ändringar)

§ INKÖPSPROCESSEN

1. Kunden kan köpa varor via www.https://drpsy.eu/sv/. För detta ändamål ska kunden lägga de enskilda varorna i "kundkorgen" och sedan bekräfta sitt val genom att klicka på lämpligt alternativ, tillgängligt på webbplatsen https://drpsy.eu/sv/.

2. På webbplatsen www.https://drpsy.eu/sv/ det är möjligt att göra inköp som registrerad kund eller som gäst. Om Kunden registrerar sig i webbutiken sker beställningen genom att logga in på https://drpsy.eu/sv/, lägga Varorna i varukorgen och bekräfta beställningen. Om kunden inte har registrerat sig i butiken är villkoret för att göra en beställning att lägga varorna i korgen, fylla i beställningsformuläret med alla nödvändiga uppgifter som krävs för leverans av varorna och vidta andra tekniska åtgärder baserat på de meddelanden eller information som visas för kunden.

3. Efter att ha bekräftat listan över valda varor ska kunden

a. ange leveransmetod

b. ange betalningssätt

c. bekräfta giltigheten av de uppgifter som lämnats under registreringen, samt det totala priset för Varorna (leveranskostnader) genom att klicka på knappen "Beställ med betalningsskyldighet".

4. Utförandet av de åtgärder som avses i avsnitt 3(c) ska likställas med att Kunden lämnar ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal för de varor som lagts i kundvagnen, till de priser som visas av systemet, angivna leveranskostnader etc.

5. Att lämna ett erbjudande om att ingå ett försäljningsavtal är inte detsamma som att acceptera det. Butiken förbehåller sig rätten att vägra utföra en beställning av viktiga skäl som den omedelbart ska meddela kunden, särskilt om det av skäl som ligger utanför butikens kontroll visar sig vara omöjligt eller avsevärt försvårat att fullgöra avtalet i enlighet med det lämnade erbjudandet om att ingå ett försäljningsavtal.

6. Så snart Kunden har lämnat ett erbjudande i enlighet med punkt 3 c, skickas ett meddelande till Kunden via e-post till den adress som Kunden angett vid registrering eller beställningsprocessen, med en skriftlig bekräftelse av villkoren för det lämnade erbjudandet (beställningen).

7. Slutandet av försäljningsavtalet mellan kunden och https://drpsy.eu/sv/ sker vid tidpunkten för acceptans av butiken av ett tidigare mottaget erbjudande (beställning) - i form av ett meddelande som skickas via e-post till den adress som anges under registreringen av onlinebutikens användarkonto.

§ PRICE

1. Priserna på webbplatsen anges i polska zloty (PLN) eller i euro (EUR).

2. De priser som anges på webbplatsen är bruttopriser.

3. Fraktkostnader ska läggas till priset för Varorna och beloppet beror på vilken plats och leveransform som valts.

4. Det pris som visas på webbplatsen vid tidpunkten för beställningen är det slutliga priset, bindande för kunden. När beställningen har gjorts kommer priset på de beställda varorna inte att ändras, oavsett prisändringar som införts av butiken eller kampanj- eller försäljningsåtgärder som lanserats.

5. https://drpsy.eu/sv/ förbehåller sig rätten att ändra priserna på varor i onlinebutiken, att introducera nya varor till försäljning, att genomföra och avbryta marknadsföringsåtgärder på butikens webbplats eller att göra ändringar i dem i enlighet med bestämmelserna i civillagen och andra lagbestämmelser.

§ BETALNING

1. Butiken tillåter följande betalningsmetoder:

a. överföring till ett bankkonto (förskottsbetalning)

b. betalning med kryptovalutor via Coingate.com

2. Kunden ska ange vald betalningsmetod på orderblanketten.

3. Dotpay.co.uk gör det möjligt att betala med kreditkort eller snabb onlineöverföring. När kunden väljer detta betalningsalternativ omdirigeras han/hon automatiskt till systemet för Dotpay.pl. När du gör en betalning via onlineöverföring och har valt bank måste du logga in med dina bankuppgifter och bekräfta betalningen.

4. Tjänster Coingate.com gör det möjligt att betala med kryptovalutor. Genom att välja detta betalningsalternativ omdirigeras kunden automatiskt till Coingate-systemet, där en unik plånboksadress för betalning kommer att genereras för dem.

5. Betalning via banköverföring sker på förskottsbasis (som förskottsbetalning) Kunden får också uppgifter om bankkonto och överföringstitel (ordernummer) i orderbekräftelsemailet

6. Vid betalning via Dotpay.pl eller Coingate.com betalning skall ske vid beställningstillfället och, vid betalning via banköverföring, inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen.

7. Vid val av någon av betalningsmetoderna ska kunden bära de relaterade kostnaderna. Dessa kostnader omfattar i synnerhet de avgifter och provisioner som banken eller betalningsleverantören tar ut av butiken.

8. I händelse av en försenad betalning av kunden, som överstiger 7 arbetsdagar från det att beställningen accepterats av butiken, har https://drpsy.eu/sv/ rätt att dra sig ur försäljningsavtalet.

§ LEVERANS

1. https://drpsy.eu/sv/ kommer att fortsätta med genomförandet av Kundens beställning omedelbart efter det att betalningen för Varorna har godkänts genom meddelande från betalningssystemet (i fråga om Dotpay.pl eller Coingate.com) eller mottagande av det förfallna beloppet på sitt bankkonto (vid betalning genom banköverföring).

2. Leveranssättet och den adress där leveransen ska ske ska anges av Kunden på beställningsformuläret.

3. Möjliga leveransmetoder inom Polen är

a) InPost paketautomater

4. Möjliga leveransmetoder inom Europa är

a) GLS kurir

5. Leveranskostnaden beror på vald leveransmetod och avsändningsort. Kunden skall underrättas om kostnaden för leverans av Varorna i fråga innan beställningen görs

6. Leveranstiden för en beställning är summan av överföringstiden för försändelsen till leverantören och leveranstiden för försändelsen från leverantören. Butiken förbinder sig att överlämna Varorna till leverantören inom högst 3 dagar från mottagandet av betalningen.

7. Om leveransen av varorna av tekniska eller logistiska skäl sker i flera steg, debiteras kunden endast en gång för leveransen.

§ BYTEN, RETURER, REKLAMATIONER

1. En kund som gör ett köp som konsument (dvs. som en fysisk person som köper varor för icke-yrkesmässiga ändamål), som har ingått ett distansavtal via https://drpsy.eu/sv/, kan dra sig ur avtalet utan att ange någon anledning och lämna ett skriftligt uttalande inom fjorton dagar från dagen för leverans av de varor som utgör föremål för avtalet, om inte annat följer av punkt 5.

Efter leverans accepterar vi inte retur av Growkit-produkter på grund av produktens natur (färskvara) - Art. 38(4) i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014

2. Om avtalet omfattar flera varor som levereras separat, vid delbetalningar eller i delar - löper ångerfristen ut fjorton dagar efter det att kunden har tagit den sista av varorna i besittning.

3. För att iaktta de tidsfrister som avses i punkterna 1 och 2 skall det vara tillräckligt att skicka meddelandet om utövande av ångerrätten till butiken innan tidsfristen löper ut.

4. Ångerrätt från försäljningsavtalet för Varorna ska ske genom en otvetydig förklaring från Kunden till butiken. En sådan förklaring kan göras på ett formulär, men det är inte obligatoriskt.

5. Butiken tar inte emot returer av färskvaror och varor som kräver särskild uppmärksamhet av hygieniska skäl (särskilt mycelium, sporer).

6. I händelse av att Kunden frånträder avtalet om försäljning av Varor:

a. Kunden ska skicka tillbaka varorna till https://drpsy.eu/sv/ omedelbart, och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då han eller hon frånträdde avtalet. Tidsfristen är uppfylld om Kunden skickar tillbaka Varorna före utgången av 14-dagarsperioden. De direkta kostnaderna för att returnera Varorna ska bäras av Kunden.

b. https://drpsy.eu/sv/ ska återbetala till kunden alla betalningar som mottagits från kunden, med undantag för kostnaderna för leverans av varorna, omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från dagen för mottagandet av varorna från kunden eller bevis på att de returnerats

c. https://drpsy.eu/sv/ ska ersätta Kunden för kostnaden för leverans av Varorna motsvarande den billigaste leveransmetoden

d. https://drpsy.eu/sv/ kommer att returnera betalningen med samma betalningsmedel som användes av kunden i den ursprungliga transaktionen, om inte kunden uttryckligen samtycker till något annat. I vilket fall som helst kommer kunden inte att ådra sig några avgifter i samband med denna återbetalning.

7. https://drpsy.eu/sv/ får hålla inne ersättningen till dess att https://drpsy.eu/sv/ har mottagit Varorna eller till dess att https://drpsy.eu/sv/ har lämnat ett bevis till butiken om att Varorna har returnerats, beroende på vilken händelse som inträffar först.

8. Kunden ska vara ansvarig för eventuell värdeminskning av Varorna till följd av att Varorna använts på annat sätt än vad som varit nödvändigt för att fastställa Varornas art, egenskaper och funktion.

9. Den ångerrätt som avses ska inte beviljas kunden med avseende på de avtal som anges i artikel 38 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Dz.U. 2014, punkt 827), inbegripet avtal i vilka föremålet för prestationen är en icke-refabricerad vara som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är avsedd att tillgodose konsumentens personliga behov.

10. Butiken är skyldig att tillhandahålla kunden varor som är fria från defekter.

11. Butiken är ansvarig gentemot kunden om den sålda varan har ett fysiskt eller juridiskt fel (garanti för fel).

12. Om Kunden utnyttjar sin rätt till reklamation kan han/hon fylla i ett reklamationsformulär och skicka tillbaka det tillsammans med de reklamerade Varorna och, om möjligt, tillsammans med inköpsbeviset

13. I reklamationsformuläret ska kunden ange m.in. deras förväntningar på hur https://drpsy.eu/sv/:s åtaganden kommer att genomföras

14. Möjliga sätt att hantera ett klagomål är

a. Varorna ersätts med nya,

b. Prisnedsättning,

c. frånträdande av avtalet

15. Den tid det tar att behandla ett klagomål, inklusive meddelande till kunden, är 14 dagar från den tidpunkt då klagomålet gjordes. Vid reparation kan tiden vara längre beroende på vilken typ av avvikelse som rapporterats.

16. Skälen för reklamation kan särskilt vara leverans av andra varor än de som beställts, felaktigt genomförande av beställningen eller leverans av fel antal varor.

17. Vid prövning av ett klagomål till förmån för kunden ska kostnaderna för att ersätta eller reparera varorna bäras av https://drpsy.eu/sv/

18. I händelse av ett krav på återbetalning till förmån för Kunden kommer återbetalningen att göras med samma betalningsmedel som Kunden använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte Kunden uttryckligen samtycker till något annat. Under alla omständigheter kommer Kunden inte att ådra sig några avgifter i samband med denna återbetalning.

19. Vid prövning av reklamation till förmån för Kunden ersätter https://drpsy.eu/sv/ även de kostnader för leverans av Varorna i reklamationsprocessen som motsvarar det billigaste leveranssättet.

20. När ett klagomål inte behandlas i enlighet med Kundens önskemål har Kunden rätt att överklaga klagomålet.

21. https://drpsy.eu/sv/ informerar Kunden som är Konsument om möjligheten att använda utomrättsliga förfaranden för att hantera klagomål och driva krav. Reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns tillgängliga på kontoren eller på webbplatserna för enheter som är behöriga att hantera tvister utanför domstol. De kan särskilt vara konsumentombudsmän eller vojvodskapens inspektioner för handelsinspektion, vars förteckning finns på webbplatsen för kontoret för konkurrens och konsumentskydd på följande adress http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

22. Butiken informerar om att vid http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en plattform för tvistlösning online mellan konsumenter och näringsidkare på EU-nivå (ODR-plattform) är tillgänglig.